PROBLEEM GROTER DAN GEDACHT

Enkele maanden geleden is een aantal baby’s overleden in het AZP vanwege een ziekenhuisbacterie. Wat er gedaan is om deze ziekenhuisbacterie te bestrijden, is tot op heden niet duidelijk geworden. Dat is jammer, want een dergelijke openheid is niet bedoeld om het ziekenhuis in het kwaad daglicht te stellen, maar om te voorkomen dat meer mensen hun leven verliezen door deze ziekenhuisbacteriën. Er zijn namelijk niet alleen baby’s aan deze bacterie doodgegaan. Ook volwassenen zijn eraan overleden, maar dat werd niet bekendgemaakt. Echter lijkt de situatie in het ziekenhuis nog steeds niet onder controle te zijn. Volgens informatie die Keerpunt heeft bereikt, kunnen patiënten de ziekenhuisbacterie zelfs via een infuus oplopen, dit kan in bepaalde gevallen fataal aflopen. Ook patiënten die voor een kleine operatie zijn opgenomen, kunnen hier het slachtoffer van worden. Daarnaast wordt er ook gezegd dat de artsen in eerste instantie nooit direct aangeven aan familieleden, waarom de patiënt achteruit gaat. Er moet veel moeite worden gedaan, alvorens de artsen uitleggen wat er mis is. Dergelijke situaties moeten niet licht worden opgenomen door de regering. Zij moet zich er sterk voor maken dat de hygiëne in het ziekenhuis volgens de internationale standaarden van de World Health Organization, WHO, gehandhaafd wordt, daardoor kan besmetting met deze bacterie voorkomen worden. Een aantal ziekenhuisbacteriën is resistent tegen antibiotica, vandaar dat preventie maatregelen zo belangrijk zijn. De situatie in het AZP moet zodanig zijn, dat patiënten niet bang zijn om opgenomen te worden.