POPULISTISCH AANLOKKEN

Het is alom bekend dat de Naschoolse Opvang een populistisch project betrof van de regering Bouterse I om de verkiezingen van 2015 in haar voordeel te kunnen beslechten. Het heeft ons land tientallen miljoenen SRD gekost en heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat meer dan 100 miljoen is verdampt en niemand van de regering Bouterse kan de gemeenschap vertellen waar dat geld aan besteed is. Duidelijk is wel geworden, dat er bij deze Naschoolse Opvang op grote schaal is gefraudeerd en gestolen. Zelfs assembleeleden behorende tot de coalitie, hebben zich binnen dit project verrijkt en één heeft zelfs horecabedrijven eraan overgehouden. De Naschoolde Opvang heeft tot op heden een smerig corruptieluchtje en daar is zelfs de CLAD van overtuigd geraakt. Maar zoals het bij de regering Bouterse gemeengoed is, mag niemand aan zijn corrupte figuren komen en kunnen die naar hartelust verder stelen. Is er ooit iemand opgepakt naar aanleiding van de fraude en corruptie, gepleegd bij het veelbesproken en grootschalige Carifesta feest? De plunderaars van staatsgelden lopen nog steeds in alle vrijheid rond. Dat er bij de Naschoolse Opvang vreselijk is gestolen en de staat benadeeld, heeft Bouterse zelf toegegeven. Na de verkiezingen van 2105, werd het al heel gauw duidelijk dat dit project niet langer kon worden gefinancierd. Naar onze mening was het ook zeker niet de bedoeling eindeloos ermee door te gaan. Het was een project van stroop smeren en veel kiesgerechtigden overhalen op de NDP te stemmen en dat is natuurlijk grandioos gelukt, maar wel met groot nadeel voor de staatskas. Stopzetten van deze opvang van schoolgaande kinderen na schooltijd, moest dan ook wel wegens groot geldgebrek worden stopgezet. Niet iedereen die zich verbonden had aan dit project, is er beter van geworden. Er zijn mensen die uit hun eigen zak en leningen gaarkeukens hebben opgezet om voeding aan scholen te leveren die plotseling geconfronteerd werden met de stopzetting en hun geld nog niet hadden ontvangen. Deze mensen hebben groot verlies geleden en moesten naderhand de schulden uit andere verdiensten terugbetalen. Het is voor velen duidelijk, dat de NDP naar methoden zoekt om het electoraat weer te vangen om op paars te stemmen in 2020. Dat Bouterse de Naschoolse Opvang optie wederom uit de kast trekt, is wel heel opvallend en geeft naar onze mening aan, hoe desperaat men binnen de NDP geworden is. Men is daar helemaal niet zeker van dat paars wederom zonder slag of stoot de meerderheid zal halen. Populisme en het zogenaamd menen met dit volk, zal wederom de boventoon moeten voeren. Pakketten, Naschoolse Opvang en wat dies meer zij, zal men uit de kast halen om de kiezer wederom te misleiden. Waar het geld vandaan zal komen, weet natuurlijk Joost. De jongens in de informele sector hebben altijd al een goede bijdrage aan paars geleverd, die zullen ook nu weer benaderd worden om veel geld op tafel te leggen. Aan hen zullen daarvoor veel beloften gedaan worden als de NDP de verkiezingen wederom wint. Het Surinaamse volk zal uiteindelijk beslissen wie ze na mei 2020 aan het bewind wenst te hebben.