VERDRAAIING EN POGING TOT MISLEIDING

Je kan je als overheidsinstituut dat in het leven is geroepen om als indoctrinatie van het volk te functioneren, je maar al te vaak geroepen voelen zaken te verdraaien en verdoezelen, maar of je dat steeds weer lukt, blijft een open vraag. Je kan berichten lanceren waarin je halve waarheden en hele leugens vertelt in de hoop dat er nog lieden zijn die ze geloven, maar gelukkig zijn er nog altijd mensen die over een goed analytisch vermogen beschikken en hun opleiding ze daarin sterkt, die gelijk waarheid van leugen weten te onderscheiden en ook weten wanneer er een poging tot misleiding is ondernomen. Wanneer de veiligheid in bepaalde gebieden van dit land niet langer gegarandeerd is en rovers in het binnenland tekeer gaan en busjes overvallen en de passagiers vervolgens mishandelen en van al hun bezittingen beroven, dan dient daar melding van gemaakt te worden. Social media en de pers hebben dan de taak op deze brute vormen van geweld en misdadigheid te wijzen. Door deze publicaties wordt dan ook voorkomen dat onschuldige personen zich in bepaalde gebieden begeven om zo te voorkomen dat ze ook slachtoffer worden van criminelen. Doen alsof er geen veiligheidsvraagstuk is in bepaalde delen van ons land is hypocrite en ronduit gevaarlijk. Het Nationaal Informatie Instituut, NII, moet geen moment trachten te verdoezelen, dat het overal veilig is in ons land. De dagelijkse meldingen in de pers geven een heel ander en eerlijk beeld van wat zich in Suriname voordoet en geeft ook aan, dat de overheid in heel veel opzichten tekortschiet bij het garanderen van de veiligheid van de Surinamer en de buitenlander die hier tijdelijk of voor langere tijd vertoeft. We mogen God danken, dat er ook social media zijn die op onverbloemde wijze laat zien hoe rovers tekeer gaan op de weg naar Lagatabbetje en dat er nog altijd onafhankelijke schrijvende media zijn die ook vertellen wat zich precies heeft voltrokken bij deze overval op de voormelde weg in West-Suriname. Moeten de kranten ook verzwijgen dat er gewapende roofovervallen zijn gepleegd op goudzoekerskampen teToematoe en Alimoni? Het NII heeft niets in te brengen over de manier waarop de pers over het incident op de weg naar Langatabbetje melding heeft gemaakt. Moeten wij dus nu ook aan nieuwsverduistering gaan doen en in het straatje van het NII publicaties doen? Als dat het geval is, dan heeft de persbreidel weer haar ingang gevonden in deze maatschappij. Voor de goede orde drukken wij het bericht van het NII dat op het bovenstaande betrekking heeft, hieronder af. De overheid moet zo sportief zijn toe te geven dat ze in bepaalde delen van het land haar greep op de veiligheid totaal verloren heeft. Ze kan beter eerlijk zijn door te adviseren bepaalde gebieden niet te betreden en vertellen dat mensen die dat wel doen, zulks voor eigen risico doen. Laten wij de zaken stellen zoals ze daadwerkelijk zijn. Oost-Suriname is na de beëindiging van de strijd in het binnenland tussen het Nationaal Leger en Jungle Commando altijd een gebied gebleven waar ‘out laws’ zich zijn blijven ophouden en zich aan God noch gebod wensen te storen. Als je de Marowijnerivier opvaart, ben je na het passeren van Papatam op jezelf aangewezen. Hier kan de overheid je geen enkele veiligheid garanderen. Vaar je langs de rechteroever van de Marowijne, dus binnen Frans grondgebied, kan je nog wel een beroep doen op de Franse gendarmerie. Wil het NII ook ontkennen, dat er onlangs zelfs geschoten is op een voertuig van de politie en er daarbij gewonden vielen? Ook in de omgeving van het Stuwmeer en zuidelijker, kan het behoorlijk gevaarlijk zijn, want ook daar lopen de vuurwapengevaarlijke goudrovers rond. De regering Bouterse is niet in staat een goede veiligheid in dit land te garanderen. Vooral in het binnenland heeft ze gefaald op cruciale plekken gewapende troepen te detacheren en die ook daar te houden en goed onderhouden. Leger en politie ontberen de middelen om adequaat op te kunnen treden en dus moet men niet via een propagandaorgaan van de overheid trachten zaken anders voor te doen dan ze in werkelijkheid zijn. Nogmaals, de media zijn tot nog toe vrij om melding te doen van misstanden en daar heeft het NII niets bij in de melk te brokkelen.

 

Suriname nog steeds een veilige toerisme destinatie

Suriname is vergeleken met andere landen in de regio, nog steeds een van de veiligste toerisme destinaties. De primaire taak van de overheid is onder andere de algehele veiligheid in het land te garanderen. Binnen het toerismebeleid van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme staat veiligheid binnen het kader van alle drie beleidsgebieden hoog op de agenda. Het ministerie betreurt het incident, welke zich de vorige week zou hebben voorgedaan op weg naar Langatabiki, waarbij zowel Surinamers als enkele buitenlandse toeristen hardhandig zouden zijn aangepakt. Ook de wijze waarop het incident is weergegeven in de diverse media, is volgens het ministerie afkeurenswaardig.

Minister Stephen Tsang geeft desgevraagd in een persbericht aan, dat hij direct samen met zijn collega’s van Defensie en Justitie en Politie, alle mogelijkheden bekijkt om meteen de surveillance op te voeren, zodat het veiligheidsgevoel bij zowel Surinamers als toeristen gewaarborgd blijft. Vermeldenswaard is, dat een toerist bij het kiezen voor een toeristische bestemming zich laat leiden door een aantal zaken, waaronder veiligheid in het land en criminaliteitscijfers.

 

Paramaribo, 19 april 2018

Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme