GROENE BARETTEN

Wie een beetje ingewijd is in het gehele militaire gebeuren weet ook dat bij bepaalde legeronderdelen  een bepaalde baret als hoofddeksel gedragen aan deze baret kan worden opgemaakt of iemand bij de infanterie , cavallerie, het parachutisten regiment of bij de speciale troepen commando’s of mariniers behoort.  Bij de infanterie is het bruinig uitziende baret bij de cavallerie een zwarte baret, de parachutisten een rode  en bij de speciale en zeer geoefende militairen de commando’s de groene baret.  Commando’s die in bijvoorbeeld Nederland zijn opgeleid bij het Korps Commando Troepen, KCT en bij ons in het Nationaal Leger het Korps Speciale Troepen, KST zijn de groene baretten en begrip en dragen de leden der commando’s deze hoofddeksel met trots en ter onderscheiding van de overige leden van de grootste gewapende macht. De KST manschappen zijn dan ook meestal op een aparte plaats gelegerd. Onlangs overleed de oud –marinier, mede couppleger en oud-bevellhebber van het Nationaal Leger de kolonel Arthy Gorre na een lang ziekbed. Gorre werd met militaire eer vanuit de Memre Buku Kazerne naar zijn laatste rustplaats gedragen. Opvallend bij de stoet was dat mensen die totaal nimmer tot de commandotroepen hebben behoord de groene baret op. Vanuit miliraire kring is hier met afschuw op gereageerd en vraagt men zich af wat er nog voor waarde moet worden gericht aan de groene baret als allerhande ex-militairen het hoofddeksel niet respecteren en pretenderen tot deze speciale goed geoefende  ijzervreters behoren. ‘’ Deze lieden maken zich door het opzetten van deze groene hoofddeksel onsterfelijk belachelijk” aldus een echte commando.