BRAIN DRAIN VOORLOPIG NIET TE STOPPEN

Als de werkgevers in de publieke sector en private sector door de huidige depressie die dit land in zijn greep houdt, niet bij machte zijn de werknemers hun bestaan te faciliteren, is het niet vreemd dat de laatstgenoemden een uitweg zoeken . En die uitweg zal veelal in het buitenland gezocht worden . Het brain drain vraagstuk doet zich thans weer levensgroot voor in tal van sectoren van onze maatschappij. Goed opgeleide mensen die moe zijn geworden van de huidige toestand waarbij een dalende koopkracht een van de grootste zorgpunten is in hun bestaan, kiezen er steeds vaker voor elders een beter bestaan te hebben en op te bouwen. Vooral mensen beneden de dertig jaar en iets daarboven, wensen niet langer te wachten op een kenmerkende economische groei die gepaard gaat met betere vooruitzichten in hun bestaan en kiezen voor vertrek als ze elders een betere baan kunnen krijgen en vooral de huisvesting goed geregeld is. De laatste maanden zijn dan ook veel mensen die dit land hard nodig heeft, vertrokken en weer anderen zijn reeds aan het solliciteren naar een betere baan in ons land en daarbuiten. Ook in de verpleging rammelt het momenteel van alle kanten en tracht men deze krachten bij ons weg te halen. Vooral in de Nederlandse verpleging heerst er een enorm tekort en dreigt er brain drain voor dit land. Minister Elias zegt dat hij er alles aan wenst te doen om de verpleegkundigen hier te houden en zinspeelt op de nationalistische gevoelens van deze groep werkers in de hoop dat ze hier blijven. Maar de minister kan nog zulke mooie plannen en voorstellen hebben, waar het uiteindelijk op neerkomt is een betere beloning en die zal toch uit de kluis van Financiën moeten komen. En juist daar knelt telkenmale de schoen, wanneer Hoefdraad met zijn afgezaagde repliek komt dat hij geen geld heeft. Alles valt en staat momenteel met geld en dat weet Elias heel goed. Je kan praten als Brugman en een beroep doen op de mensen geduld te betrachten, maar dat geduld heeft geen eindeloze strekking. Zoals wij al eerder hebben gesteld in deze rubriek dat we geen doemdenkers zijn of willen zijn, maar zoals de zaken er thans financieel voorstaan bij de overheid mag ook deze nieuwe minister van Volksgezondheid zich geen illusies maken. Hij dient rekening te houden met de realiteit en die zegt dat Suriname op het financiële vlak op de rand van de afgrond bengelt.