Naarendorp: Verschuiving btw wijs besluit

Volgens een bekendmaking van het ministerie van Financiën, zal de invoering van de belasting op de toegevoegde waarde (btw), die op 1 juli 2018 zou plaatsvinden, verschoven worden naar een nader te bepalen tijdstip. Robby Naarendorp, voorzitter van Ravaksur, noemt dit een wijs besluit, omdat er omtrent de btw nog steeds vragen zijn waarop de overheid antwoord moet geven.

Volgens de regering is de datum verschonen vanwege de transformatie van het huidige computersysteem naar een nieuw, de wetsvoorbereidingen en enkele andere zeer belangrijke nog door te voeren processen. Naarendorp zegt dat de vakbond al had aangegeven dat 1 juli 2018 niet haalbaar is, er zijn nog te veel zaken die in orde gemaakt moeten worden, ook moet de samenleving goed op de hoogte zijn.

Om de btw goed te kunnen invoeren, zijn optimalisering van bovengenoemde activiteiten bij de belastingdienst van eminent belang. Het ministerie heeft gemeend dit besluit te nemen, omdat het een voorstander is van een goed voorbereide implementatie van het btw-systeem. Bovendien zou een niet slecht voorbereide uitvoering van het nieuwe systeem, volgens Financiën de thans bereikte stabiliteit ernstig kunnen verstoren.

“De regering heeft haast, omdat er meer geld in het laatje komt, maar het beste is dat de invoering aangehouden wordt, terwijl de zaak beter wordt voorbereid”, stelt Naarendorp. Het geld zal uit de samenleving gehaald worden. De overheid moet volgens Naarendorp beseffen, dat het niet alleen om ontvangen gaat, maar dat er een zodanige situatie gecreëerd moet worden, dat de samenleving niet verder beknot wordt. “Dit is niet zo simpel. Totdat de overheid geen antwoord daarop kan formuleren, moet de invoering worden aangehouden”, aldus Naarendorp.

De voorbereidingen om uiteindelijk de btw in te voeren, gaan gestaag verder en de gemeenschap zal regulier geïnformeerd worden over de gemaakte vorderingen via de officiële informatiebronnen. Naarendorp zegt dat de vakbeweging niet tegen de invoering van de btw  is, maar dat er voorzieningen getroffen moeten worden voor de samenleving, omdat het geld dat binnenkomt, niet van buitenaf zal komen, maar uit de samenleving.

-door Priscilla Kia-