April 16, 2018


IN HIGH GEAR


April 16, 2018

President Bouterse heeft onlangs een aanmerkelijke wijziging aangebracht in zijn Raad van Ministers in de hoop dat vooral de nieuwelingen het beleid een fleuriger beeld zullen kunnen bezorgen. Als dat allemaal zal lukken voor mei 2020, blijft een open vraag. Waar wel heel hard aan getrokken zal moeten worden, is de nationale veiligheid, want die holt hard achteruit. Het is alsof de misdaad momenteel een hogere versnelling heeft ingezet. Er wordt in stad en district naar onze mening à la dol gestolen en inbraken zijn in aantal vermeerderd en aan de orde van de dag. Ruiten van voertuigen worden ingeslagen en alles wat van waarde is, wordt uit de auto’s gestolen, ook zijn er diverse berovingen op straat. In het achterland schieten rovers met vuurwapens op voertuigen en beroven de passagiers van al hun waardevolle bezittingen. In een ministerie en zijn dependences worden niet alleen geld, maar ook andere waardevolle goederen weggenomen en grote schade aan de overheid bezorgd. De politie stelt een onderzoek in en verder hoor je dan ook niets meer, want haar voorlichtingsafdeling verricht al jaren alles behalve goede en up to date nieuwsverzorging. Je krijgt hierbij allicht het gevoel aan de wolven te zijn overgeleverd en dat je maar voor je eigen veiligheid moet zorgdragen. Meldingen van mensen die thuis arriveren en bij de poort worden beroofd, hebben we al vele malen moeten vermelden. En niets wijst erop dat hier spoedig verandering in zal worden gebracht. Heeft natuurlijk ook veel te maken met de verarming van ons volk onder de vlag van de NDP. Recentelijk konden ook weer de berovingen in Albina van Chinese winkeliers gemeld worden. Is dit het diefijzer vrije Suriname dat Bouterse en Brunswijk in 2010 ons in het vooruitzicht stelde. Nou, we weten nu precies waar we aan toe zijn. Meer diefijzer en meer uitgaven om jezelf te kunnen beschermen tegen het tuig dat in veel opzichten ook tracht te overleven. Weten de machthebbers niet dat het weer zover is, dat dieven bij een inbraak wederom (net zoals tijdens de mislukte revo) alles wat aan voeding aanwezig is, meenemen? Wij blijven optimistisch gestemd en hopen dat de nieuwe minister genoeg middelen krijgt om ons wederom een veiliger gevoel te bezorgen. Krijgt hij die middelen niet in voldoende mate van zijn ambtgenoot op Financiën, dan kunnen we nog driestere taferelen verwachten.