‘Overheid moet eerst goede voorbeeld geven’

Veel assembleeleden hebben eergisteren in het parlement hun misnoegen geuit over multinationals die in plaats van lokaal ge-produceerde kip, geïmporteerde kip aanschaffen om voor hun arbeiders klaar te maken. Hoewel de parlementariërs zeggen dat de regering beleid moet maken om de multinationals zover te krijgen de lokale productie te ondersteunen, menen enkelen dat de regering eerst het goede voorbeeld moet geven.
Het assembleelid Mahinder Jogi (VHP) pleit voor het vervanging van de buitenlandse kip in de voedselpakketten door lo-kaal gekweekte kip. De pakketten worden voor een lage prijs aangeboden door So-ciale Zaken en Volkshuisvesting. Volgens Jogi zal dit de kippenkwekers stimuleren om meer te kweken en kan hierdoor het lokale aanbod stijgen van 40 naar 80 procent. Nemchand Kanhai, voorzitter van de Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS), is het ermee eens dat multinationals de lokale productie moeten ondersteunen, maar zegt dat de overheid eerst moet beginnen het goede voorbeeld te geven door in hun pakketten in plaats van buitenlandse kip, lokale kip te doen. Hoewel Stephen Tsang, minister van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), meent dat lokale kip in de pakketten, de pakketten duurder zal maken, zegt hij dat de zaak besproken kan worden met de leveranciers.
Over de multinationals die buitenlandse kip aanschaffen, zegt Tsang, dat in de overeenkomsten met deze bedrijven als vereiste is opgenomen dat zij moeten werken met lokale bedrijven. Volgens Tsang werken zij met lokale importeurs van buitenlandse goederen. Echter behoort de goudmultinational Newmont niet tot de groep multinationals die de lokale productie niet ondersteunt. Albert Ramdin, senior director external relations Newmont, zegt in ge-sprek met De West, dat het een algemeen beleid is van Newmont om op basis van kwaliteitsstandaarden zoveel mogelijk lo-kaal te kopen. Naast eieren, groente en doks, is ook de kip waarmee de arbeiders gevoed worden, lokaal geproduceerd. Volgens Kanhai is de lokale sector in staat te voorzien in de totale behoefte, zowel bij de multinationals die grote hoeveelheden afnemen voor hun medewerkers, als de lokale bevolking die ook kip consumeert.
Volgens assembleevoorzitter Melvin Bou-va, zou een van de multinationals aangegeven hebben, dat kipproducenten in de gebieden waar zij opereren, niet in staat zijn de hoeveelheden die gevraagd worden te leveren, terwijl zij ook niet voldoen aan de kwaliteitsstandaarden. Kanhai zegt dat het best mogelijk is dat kleine boeren het niet goed doen, maar dat de veterinaire diensten er zijn voor controle en begeleiding. Verder noemt hij ook het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG), dat er is om onderzoek te doen en waar nodig corrigerend op te treden. Voor de rest zijn de 150.000-160.000 kippen die aan de winkels en aan horecabedrijven geleverd worden volgens Kanhai, veilig, omdat zij aan de standaarden voldoen.

 

-door Priscilla Kia-