MULTINATIONALS EN KIP

Soms moeten wij al meesmuilend reageren op bepaalde onzin die uitgekraamd wordt in ons hoogste College van Staat, De Nationale
Assemblee. Een lid van het college achtte het noodzakelijk aan te halen, dat wij de in ons land aanwezige multinationale ondernemingen moeten dwingen lokale kip te kopen. Soms vragen we ons in gemoede af, waarom men niet eerst zaken goed uitzoekt alvorens stellingen te poneren die slecht onderbouwd zijn en zeer weinig hout snijden. Een multinationale onderneming is geen bananenwinkel en houdt zich strikt aan bepaalde standaarden en kijkt vooral naar de veiligheid en gezondheid van zijn werkers. Wanneer een multinational langdurende contracten met leveranciers afsluit, dan kijkt zo een groot bedrijf vooral naar kwaliteit en gegarandeerde continuïteit. Kan je dat als leverancier niet gedurende het hele jaar garanderen, dan zoekt de multinational naar andere alternatieven. Onderbrekingen in leveringen van goederen en een slechte kwaliteit, daar hebben multinationals een broertje dood aan. Als we kijken naar de lokale kipproductie, dan schort daar toch in alle eerlijkheid vaak het nodige aan. We hebben niets tegen onze lokale kipproducenten. We zijn er zelfs voorstander van dat ze zo groot worden dat ze de import geheel kunnen vervangen, maar natuurlijk moet hun productie dan van dien aard zijn dat de import overbodig wordt. En dan is het natuurlijk ook zo, dat de afnemer in deze de multinational volledig tevreden moet zijn met de kwaliteit en in veel gevallen certificering zal eisen. Kunnen we momenteel voldoen aan de eisen van deze grote bedrijven. Misschien wel ten dele, maar niet helemaal en juist daarom kopen de multinationals nog steeds het buitenlandse product. Ook kijkt men natuurlijk naar de prijs van het lokale product, want deze grote internationale bedrijven geven geen cent meer uit dan strikt noodzakelijk is. In De Nationale Assemblee zijn er natuurlijk altijd figuren geweest die uit puur nationalistische overwegingen roepen dat we onze eigen producten moeten consumeren en de lokale producenten stimuleren, daar is natuurlijk geen enkel bezwaar tegen, maar je moet wel kwaliteit leveren, geen tekorten in de hand werken en ook de prijs moet concurrerend zijn ten opzichte van het buitenlands product. Zolang je niet aan deze vereisten kunt voldoen, zul je als lokale producent met lede ogen moeten aanzien dat de consument voor het product uit andere landen blijft kiezen.