LOKALE PRODUCTIE

Het dispuut tussen de melkboeren, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de Melkcentrale Paramaribo (MCP), is in de media breed uitgemeten. Melkboeren willen dat de MCP gelijk uitsluitsel geeft wanneer zij een kwaliteitsmeting heeft gedaan. De boeren krijgen nu pas na een paar dagen te horen als hun melk is goedgekeurd of niet. Zo kunnen zij niet plannen, omdat zij niet kunnen berekenen hoeveel zij zullen verdienen. Enkele maanden terug werd de melk van een boer teruggestuurd met een rose kleur, die niet te verklaren was. De boeren Zij hebben vermoeden dat zij bewust gepest worden door de Melkcentrale, die volgens hen liever melkpoeder koopt van importeurs. Dat de geïmporteerde melkpoeder veel goedkoper is, valt niet te ontkennen, maar van een regering die gaat voor productiestimulering, wordt wel verwacht dat zij de melksector in ons land ondersteunt. Het verhogen van de invoerrechten, biedt een oplossing voor het probleem van de melkboeren. Zij hoeven zich dan niet langer benadeeld te voelen en hebben ook de zekerheid dat hun melk kan worden afgezet. Voorts zal dit betekenen dat de prijs van melk goedkoper wordt, terwijl de bevolking de zekerheid heeft dat het niet allerlei chemische stoffen binnenkrijgt. Maar de grote importeurs willen toch hun geld blijven verdienen en zij zijn ook nog grote vrienden van de regering. De ex-minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Soeresh Algoe, had beloofd dat de invoerrechten verhoogd zouden worden, maar dat is uiteindelijk toch niet gebeurd, terwijl het verhogen hiervan ervoor kan zorgen dat lokale productie gestimuleerd wordt. Echter zien we dat de regering niet de daad bij het woord voegt als het er werkelijk op aankomt. Volgens Mukesh Ramlagan, voorzitter van de Veehouders bond, is de melkveesector aan het doodbloeden. Veel boeren zijn al vanwege de onzekerheid overgestapt naar slachtvee en toch gaat er geen belletje rinkelen bij de overheid.