GEROMMEL MET AUTO’S

Krishna Mathoera draagt het Korps Politie Suriname, waar ze uit afkomstig is, nog steeds een warm hart toe en kan het niet verwerken, dat het korps nadeel wordt aangedaan door vermeende corruptie, gepleegd door lieden uit deze regering. Volgens Mathoera, thans lid van de VHP en volksvertegenwoordiger voor deze partij, is er op ruime schaal gerommeld met auto’s die aan het KPS toebehoren en wel op het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Maar liefst 24 voertuigen toebehorende aan het Korps Politie Suriname die voor reparatie aan het ministerie van OWT& C waren toevertrouwd, zijn na herstel niet teruggekeerd bij de politie. Deze voertuigen verkeren volgens Mathoera thans in handen van vrienden en politieke loyalisten van ex-minister Miranda van het voormelde ministerie. Deze onthulling deed Mathoera op de recent gehouden vergadering van De Nationale Assemblee. Mathoera overhandigde ook een lijst van de voertuigen waarop het merk, kentekennummer en bouwjaar vermeld staan. Onder de auto’s bevinden zich pick-ups , bussen en personenwagens. De lijst werd overhandigd aan de waarnemend voorzitter, Melvin Bouva. Het lid Mathoera die de lijst overhandigde, verlangde een onderzoek en eiste dat de wagens zo snel als mogelijk weer ter beschikking komen van de opsporing, omdat die geteisterd wordt door een ernstig gebrek aan rollend materieel en benzine. Om het gerommel met voertuigen nog verder aan te dikken, werd vermeld dat er op Santodorp een veiling van voertuigen heeft plaatsgevonden die volgens haar op totaal onwetmatige wijze plaatsvond. De voertuigen waren in beslag genomen en konden onmogelijk worden geveild zolang strafprocessen niet waren afgerond. In deze kwestie dient zeker onderzoek te worden gepleegd om vast te stellen of er daadwerkelijk handelingen in strijd met de wet zijn gepleegd. Een beschuldigende vinger is in ieder geval reeds richting ex-minister Welzijn gericht. Dat er met voertuigen gerommeld wordt, is geen onbekend fenomeen. Bij elke regeringswisseling zijn er mensen die van mening zijn dat een bepaald voertuig hen toebehoort en dat ze het voor een appel en een ei kunnen overnemen. Zo is er een regeling voor ministers dat ze een dienstvoertuig voor een bepaald bedrag kunnen overnemen. Maar het komt ook voor dat wagens en vooral gebruikte voertuigen, in de lagere echelons van het overheidsapparaat, na een bepaalde machtsoverdracht gewoon als sneeuw voor de zon verdwijnen. Na de regeringswisseling in 2000 zouden er naar wij vernemen, vreemde dingen zijn gebeurd met voertuigen die aan regering toebehoorden. Het is daarom goed dat Mathoera deze vermeende corruptieve handelingen die vanuit OWT& C zouden zijn gepleegd, aan de kaak stelt. De politie heeft de mogelijkheden de wagens op te sporen en het onderzoek in haar eigen voordeel te beslechten.