BTW FIASCO?

De regering Bouterse II heeft om haar inkomsten aanmerkelijk te vermeerderen en wel met 900 miljoen op jaarbasis, het vaste voornemen om per 1 juli de Belasting op de Toegevoegde Waarde, BTW, door te voeren. In de media zijn er al enkele advertenties door de belastingdienst geplaatst om het volk voor te bereiden op deze voor Suriname nieuwe fiscale maatregel. In deze advertenties wordt eigenlijk reclame gemaakt voor de BTW en ook een gerustellende noot aangebracht die een gerustellend karakter naar de samenleving toe moet dragen. Maar diepgaande details over wat de BTW precies zal moeten doen en voorstellen, zijn nog lang niet voldoende verstrekt en juist om deze onduidelijkheden, achtte een groot deel van de vakbeweging het deze week meer dan noodzakelijk zijn visie omtrent de nog in te voeren belastingmaatregel aan de gemeenschap mee te delen. Ook bij de werknemersverenigingen is men helemaal niet tevreden over de manier waarop de BTW zal worden doorgedrukt en de korte tijdspanne waarop ze in werking moet treden. De verenigingen die bij Raad voor de Vakbeweging in Suriname, Ravaksur, zijn aangesloten, maken zich zorgen over de BTW, omdat er nog zoveel vragen zijn die vanwege de overheid nog in zeer onvoldoende mate zijn beantwoord. De vakbeweging is dan ook van mening dat de datum van 1 juli niet gehaald zal worden en als men de zaak toch nog doordrukt op deze datum, er brokken gemaakt zullen worden en de zaak misschien wel een groot fiasco wordt. De vakbeweging, waaronder C-47 en PWO, vinden dat de voorbereiding om te komen tot een goede toepassing van de BTW, te kort is en een aantal mankementen vertoont. Er zijn daarom een aantal risico’s aan de BTW, zoals we die wensen te introduceren verbonden. Niet slechts Keerpunt, maar een heel groot deel van de werknemersverenigingen, is er steevast van overtuigd dat de BTW een aanmerkelijk inflatoir karakter zal hebben en dat die inflatie funeste gevolgen zal hebben op grote delen van de samenleving die het nu financieel al heel moeilijk heeft. Prijzen zullen voor de consument onherroepelijk toenemen en de sociale misère zal verder aanzienlijk toenemen. Volgens de voorzitter van de PWO, Armand Zunder, zal de introductie van de BTW een zogeheten ‘geldillusie’ veroorzaken. Deze geldillusie zal ontstaan doordat loon- en inkomstenbelasting zullen worden verminderd. Maar hoeveel die zullen worden verminderd, is nog steeds niet vanwege de overheid c.q. de belastingdienst meegedeeld. Volgens de PWO-voorzitter kan de indruk ontstaan, dat door de vermindering van de loon- en inkomstenbelasting, het besteedbaar inkomen zal toenemen. Maar dat hoeft helemaal niet, althans niet zolang de overheid niet duidelijk stelt hoe aanmerkelijk de verminderingen zijn. Als de directeur van de belastingdienst stelt, dat de minister van Financiën zeer ingenomen zal zijn met een extra 900 miljoen SRD uit de Btw-inkomsten, dan moet het voor eenieder duidelijk zijn, dat die extra inkomsten uit de gemeenschap geperst zullen worden door de extra heffingen op goederen en diensten. Ook blijft het voor zeer velen die zich met deze materie bezighouden, belangrijk te weten hoe groot het BTW-tarief in procenten zal worden. Het maximale percentage in deze regio is 17 procent , maar het kan natuurlijk ook lager. En dat is natuurlijk heel belangrijk om te weten. Ook heeft de overheid nog steeds geen duidelijkheid verschaft of er verschillende BTW-tarieven zullen gelden. Komen er voor bepaalde bedrijven vrijstellingen of niet? Wat wel als een paal boven water staat, is dat de prijzen van goederen en diensten voor iedereen duurder worden, ongeacht welk salaris of verdienste je aan het einde van de maand hebt. Dat de overheid specifieker moet worden met haar voorlichting met betrekking tot de BTW, is overduidelijk.
Bij de invoering van de BTW mag er zeker geen sprake zijn van nattevingerwerk, omdat de regering die ernstig verlegen zit om geld, haast heeft de BTW binnen te krijgen. Hoe zit het met winkeliers die spullen verkopen bij een kassa die geen BTW- registratie software ingebed heeft. Denkt de fiscus nu werkelijk, dat elke winkelier in alle eerlijkheid zijn opbrengsten en BTW-afdrachten zal registreren als hij niet aangesloten is op een bepaald computersysteem dat nauwgezet alle transacties registreert en BTW bijkomstige bedragen toevoegt? Door haastwerk en een onprofessionele aanpak, werkt de overheid grootschalige corruptie in de hand. En hoe zal het gaan met handelaren en dienstverleners die geen bonnen verstrekken aan de klant om de BTW te kunnen omzeilen. Veel klanten zullen de bonnen niet verlangen om zo gewoon geen BTW te betalen. En de handelaar of dienstverlener wil natuurlijk geld blijven verdienen en de fiscus heeft het nakijken. Gebeurt toch ook in hoog ontwikkelde landen als Nederland? De BTW maakt in haar werking helemaal geen onderscheid tussen inkomensgroepen en dat maakt dat een persoon met een modaal inkomen even veel moet neertellen als iemand die tien maal meer verdient. De regering Bouterse II is op zoek naar veel meer geld, maar kan onmogelijk verwachten dat deze maatregel haar in dank zal worden afgenomen. Ook moet ze rekening houden met toenemende wrevel bij haar eigen werknemers die de grootste groep vertegenwoordigen. De ambtenaren zullen eveneens hard geraakt worden door de Belasting op de Toegevoegde Waarde. Maar de regering Bouterse II is desperaat en wringt zich in tal van bochten om te overleven, althans 2020 te halen. Ze vergeet echter steeds dat er een moment komt waarbij één druppel de emmer doet overlopen.