Invoerrechten kip en kipdelen kan zelfs naar 100%

De Nationale Assemblee (DNA) heeft de verhoging van de invoerrechten op kip en kipdelen gisteren goedgekeurd, daarmee is de importheffing gestegen van 20 procent naar 40 procent. Mahinder Jogi (VHP) is het eens met dit percentage, maar zegt dat de onderhandelingen binnen de Caricom en de World Trade Organization (WTO) om de belangen van de Surinaamse producenten, de kwekers en consumenten veilig te stellen, prioriteit moeten krijgen. Volgens Jogi kan na de evaluatie, de importheffing richting 100 procent gaan. “Ondanks dat het moeilijk is, zijn Surinaamse bedrijven onvermoeibaar bezig zich in te spannen om de sector te behouden, om iets eruit te verdienen en om het ondernemerschap te stimuleren, maar de regering moet niet achterblijven om haar verplichtingen na te komen”, aldus Jogi.

Hij zegt genoeg potentie in deze sector te zien, alleen zouden andere partijen met name de vaste commissie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) betrokken moeten worden, zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan deze sector. Verder roept Jogi de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, op om meer aandacht te besteden aan de sector. “Er is ruimte om te investeren in deze sector. De sector levert op jaarbasis SRD 44 miljoen op. Alleen al met de verhoging sinds oktober is er SRD 9 miljoen extra verdiend.” Jogi vraagt niet om extra gelden te stopen in de sector, maar de extra gelden die de sector oplevert, moeten geïnvesteerd worden in de sector, zodat de sector in stand gehouden kan worden en zich verder kan ontwikkelen. Aanvullend op de speech van Jogi zegt Carl Breeveld dat deze sector aantrekkelijk gemaakt moet worden voor jongeren. De ministeries Arbeid, Onderwijs, Financiën en LVV, zullen hierop moeten voortborduren. Cleon Gonsalves Jardin de Porte (PALU) vindt dat er doeners nodig zijn om de pluimveesector omhoog te brengen, ook moet er volgens hem duidelijk aan de mensen gezegd worden dat we ons in een precaire situatie bevinden en dat ze daarom met alternatieven moeten komen.

Volgens Krisha Mathoera (VHP) kan de sector niet alleen versterkt worden door het verhogen van de invoerrechten, daarvoor is er meer nodig. De lokale kip kan volgens Mathoera niet duurder zijn dan de importkip. Hierop zei minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), dat lokale kip nooit goedkoper kan zijn dan de importkip. “We zijn nog niet zover, omdat we niet kunnen concurreren tegen de massaproductie in het buitenland. De enige manier om te kunnen concurreren, is om de prijs van de importkip te verhogen door de invoerrechten te verhogen, wat vorig jaar is gebeurd.”

door Kimberley Fräser