Hofwijks zegt sorry tegen medeactivisten

Activist Curtis Hofwijks, tevens bestuurslid van de nieuwe politieke partij PRO, heeft vandaag middels een bord met het opschrift `Sorry’ publiekelijk zijn verontschuldigen aangeboden aan Maisha Neus, Immilio Lens, Priscilla Dawsa en Samuel Jabini. Hij biedt tevens zijn verontschuldigingen aan eenieder aan die zich gekwetst voelt naar aanleiding van zijn uitlatingen in de media en sociale media. Hij geeft aan dat hij de afgelopen periode gefaald heeft om zijn doel te bereiken, namelijk elke ziel inspireren om het beste uit zichzelf te halen. “Ik heb heel wat mensen pijn gedaan waar dat niet hoeft. Soms is de waarheid niet het belangrijkste. Belangrijk is hoe jij omgaat met de waarheid. Soms is zwijgen beter dan praten. En vaak is nederigheid de betere weg. Ik bied hierbij ook mijn verontschuldigingen aan mensen aan die ik niet allen bij naam kan noemen”, aldus Hofwijks. Hij erkent dat hij zich heeft laten gaan in een tijd waar Suriname naarstig op zoek is naar hoop en dat hij zich heeft laten verleiden tot een niveau van persoonlijke frustraties. De activist zegt dat hoge verwachtingen soms uitlopen op grote teleurstellingen. Echter mag de vwerachting volgens hem niet zijn dat slechts één persoon Suriname zal redden.

“Niet ik, niet Bouterse, Chan, Rusland, Brunswijk, Maisha of een ander individu, want voor elk van ons geldt, dat onze sterkste momenten, onze momenten waren van hechte samenwerking, gezamenlijke offers en bovenal een gedeeld doel. Ik weet dat een heleboel van jullie het menen met dit land en dit volk. Zelfs wanneer de rolverdeling ons soms tegenover elkaar plaatst”, voert Hofwijks aan. Hij benadrukt dat Suriname alleen te redden zal zijn wanneer wij allen, het hele volk, met liefde omgaan met milieu en land.

Hij noemt als voorbeeld de wandelmars waaruit duidelijk gebleken is dat de liefde voor ons milieu en land onvoldoende naar voren komt bij een groot deel van de bevolking, doelend op de troep die na de wandelmars overal te bespeuren was. Indien wij betere leiders willen, dan zullen het volgens Hofwijks, eerst betere burgers en betere mensen moeten worden. Hij heeft er alle geloof in dat het volk in staat is elk probleem dat op zijn pad komt, te overbruggen. “Maar dan zullen wij onze verschillen aan de kant moeten zetten: religie, politiek of etniciteit.” Hij voert aan dat zijn handelingen de laatste tijd onvoldoende hebben bijgedragen aan het wegnemen van de verdeeldheid in ons land. Hierdoor is een deel van het volk opnieuw aan het twijfelen geslagen over de toekomst. Dit betreurt Hofwijks. Hij geeft aan dat het slechts zijn doel is om bij te dragen aan de bewustwording van onze samenleving over de rechten en plichten die zij heeft en onze verantwoordelijkheid voor elkaar en de komende generatie en de plicht om te leren uit onze fouten om het welzijn van de gehele natie voor een goede toekomst te garanderen. “Mijn kracht en energie zal ik nu inzetten om samen met eenieder die deze visie deelt, deze simpele, maar belangrijke zaken, te realiseren”, aldus Hofwijks.  Een slecht regime is volgens hem niet bang voor een enkele kritische burger, of een groepje, maar wel voor een kritische eenheid. “Een samenleving die bewust is van wat haar toekomt. Een samenleving die eensgezind ten strijde trekt tegen corruptie en al hetgeen dat niet goed is voor haar welzijn. Niet een eenheid in ras of een eenheid in geloof of in politieke voorkeur, maar een eenheid in gedachte. Een gedachte over een betere toekomst. Een gedachte aan welvaart en harmonie. Aan welzijn voor al haar burgers. Sranan, mi lobi yu.”

door Johannes Damodar Patak