Nading vraagt aandacht voor criminaliteit binnenland

NDP-assembleelid Aida Nading heeft vandaag extra aandacht gevraagd voor de criminaliteit in het binnenland. Zij vraagt tevens extra versterking van de politie te Snesi Kondre en Moengo. De volksvertegenwoordiger gaf aan, dat er heel veel berovingen plaatsvinden, voornamelijk in de gebieden Langa Tabiki en omgeving. In het Paamaka gebied zijn mensen zowel op de weg als op de rivier en de goudvelden niet meer veilig. Nading wil dat de politie van Snesi Kondre en Moengo regelmatig in deze gebieden patrouilleert.

De volksvertegenwoordiger zegt verder dat de agenten op de posten van de voorgenoemde gebieden niet over transport beschikken. Het komt heel vaak voor dat er geen transport is of dat er geen brandstof is voor de voertuigen. In de meeste gevallen zijn de criminelen reeds vertrokken, wanneer de agenten uiteindelijk de plek aandoen. Nading noemt het een ernstig probleem in deze gebieden. Zowel de bewoners als de vakantiegangers zijn niet meer veilig.

Ook VHP-assembleelid Krishna Mathoera heeft vragen gesteld over de voertuigen van het Korps Politie Suriname die voor reparatie zijn vervoerd, maar daarna niet meer bij het ministerie zijn geplaatst. Volgens Mathoera zijn de voertuigen overgeplaatst naar het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). Mathoera beschikt over een lijst van deze voertuigen, maar zegt ervan overtuigd te zijn dat deze voertuigen in handen zijn gekomen van vrienden en loyalisten van de ex-minister van OWT&C, Jerry Miranda. De nieuwe minister van OWT&C, Patrick Pengel, zal antwoord moeten geven op de vraag waar en bij wie deze voertuigen nu precies zijn.

-door Kimberley Fräser-