Financieel aspect grootste uitdaging Adron

Hoewel het Anne van Dijk Rijst Onderzoeks-centrum Nickerie (Adron) veel positiefs verwacht van de nieuwe minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Lekhram Soerdjan, schijnt het financiële aspect toch de grootste uitdaging voor beide partijen te zijn. “De minister is ex-directeur van Adron. Hij kent het klappen van de zweep, maar als de financiën niet vrijkomen, kan er toch niet veel gedaan worden”, zegt Adron-directeur Nareen Gajadin.

Het personeel van Adron heeft over de maand maart nog geen salaris ontvangen. Het is niet de eerste keer dat het personeel te kampen heeft met betalingsachterstanden. Volgens Gajadin is het bedrag dat voor het onderzoekscentrum is opgenomen in de begroting, niet toereikend. Hij geeft aan dat de minister bezig is te kijken naar alternatieven om het financiële probleem op te lossen.

Gajadin legt uit dat het hebben van een eigen onderzoekscentrum belangrijk is voor elk land, omdat het klimaat overal verschilt.

“Wat in het ene land veel opbrengt, kan in een ander land niets opleveren. Het is daarom belangrijk om lokaal de eigen variëteiten die aangepast zijn aan de lokale omstandigheden, te veredelen”, zegt Gajadin. Hoewel er geld nodig is voor onderzoek, is het betalen van salarissen, toch belangrijk. “Zonder salaris trekt al het kader weg en het is moeilijk ze weer binnen te halen. We moeten tenminste ons kader behouden om de onderzoeken te kunnen doen”, stelt de directeur.

Gajadin geeft aan dat het ministerie van Financiën per ton geëxporteerde rijst, SRD 9,- aan Adron uitkeert, maar dit bedrag is niet voldoende om het instituut draaiende te houden, omdat niet alle rijstboeren exporteren. Hoewel velen menen dat het probleem qua financiën opgelost zou worden als Adron zelfstandig wordt, zegt Gajadin dat Adron een werkarm is van een stichting die toch is aangewezen op subsidie. Adron zou wel zelfstandig kunnen produceren en geld verdienen, indien het over meer areaal beschikt, maar dat is op dit moment niet het geval.

De directeur is niet tevreden over de productie van het onderzoekscentrum: de vraag naar zaaizaad is heel groot, maar er kan niet veel geleverd worden. Hoewel Adron werkt met zaaizaadboeren, is dat volgens de directeur ook niet wat het wezen moet. Er kan ook niet voldoende controle worden uitgeoefend op de verschillende gebieden. Adron kijkt dus uit naar meer areaal om meer zaaizaad te produceren. Toch kijkt Gajadien tevreden terug op het afgelopen seizoen. “De oogst was goed. Boeren hebben minder geklaagd over de opbrengst en de prijs was redelijk.” Ook spreekt hij zijn tevredenheid uit over de export die nu boven de 100.000 ton ligt en de steeds toenemende jaarproductie van padie.\

-door Priscilla Kia-