BTW zal koopkracht verder verzwakken

De invoering van de belasting op de toegevoegde waarde (btw), zal volgens de regering niet zorgen voor een daling van de koopkracht. In tegenstelling tot de regering, verwacht de econoom Wadi Sowma, wel dat met de invoering van de btw, de koopkracht verder  verzwakt, vooral in een vroeg stadium. Er is nu al sprake van een zwakke koopkracht. Met de invoering verwacht Sowma dat er meer prijsverhogingen zullen plaatsvinden. De regering heeft inmiddels via de media bekendgemaakt de btw op 1 juli te willen invoeren. Als de btw bedoeld is om snel en efficiënt aan meer belastinggelden te komen, dan is er volgens Sowma nog veel onduidelijkheid. Er zou meer voorlichting moeten worden verstrekt. De btw zal volgens hem zeker gevolgen hebben voor de consumenten.

Sowma zegt dat sinds de invoering van de omzetbelasting een aantal jaar geleden, was beloofd dat ondernemers/importeurs een bepaald bedrag aan belasting zouden betalen, maar zij konden dit bedrag niet altijd terugverdienen als de goederen niet verkocht werden. “Hetzelfde moet niet gebeuren bij de btw”, aldus Sowma. De econoom zegt desgevraagd dat dit wel het juiste moment kan zijn om een dergelijke maatregel te treffen, daarbij is het wel van groot belang hoe er met dit nieuwe belastinggewerkt zal worden. Als de btw ervoor zal zorgen dat de consumptie verder afneemt en daardoor ook invloed zal hebben op de import, dan is deze maatregel volgens de econoom niet terecht.

Sowma is het eens met vakbondsleider Robby Berenstein, die zei dat er gekeken moet worden naar de loonbelasting van werkers en dat er eventueel een compensatie gegeven moet worden aan gepensioneerden.  Om bij de invoering van de btw gelijk te starten met een percentage van 17 procent, vindt Sowma veel te hoog, gezien de moeilijke situatie in het land. Zelfs in ontwikkelde landen waar er gebruik wordt gemaakt van de btw, ligt het percentage veel lager. Mocht de regering dit percentage in de loop der maanden of jaren verder gaan aanpassen, dan zal er volgens de econoom nog meer onrust veroorzaakt worden, want elke prijsverhoging wordt gezien als een te veel.

-door Kimberley Fräser-