Zon oplossing voor energievraagstuk

De vraag naar energiebronnen groeit dagelijks. Niet alleen in Suriname, maar in diverse landen worden er steeds nieuwe manieren bekeken waarop energie opgewekt kan worden die niet alleen goedkoop en betrouwbaar zijn, maar ook milieuvriendelijk. Gisteren heeft de Stichting Milieu Watch Suriname in samenwerking met de studierichting Elektrotechniek van de Faculteit der Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), een informatieavond gehouden, waarbij diverse deskundigen op het gebied van energie hun meningen gedeeld hebben met elkaar en het publiek. Anand Kalpoe, promovendus Elektrotechniek, zei op basis van twee casestudies die in Suriname zijn gedaan door studenten van AdeKUS, dat de zon het energievraagstuk in de wereld en in Suriname kan oplossen, maar er moet eerst nagegaan worden in welke mate dat kan, alsook waar en wanneer. Stichting Milieu Watch die zich ten doel stelt om vervuiling tegen te gaan van alles dat te maken heeft met, lucht, water, grond en gemanipuleerd voedsel, is een voorstander  van zonne-energie.

Tijdens de informatieavond werd besproken hoe men op een meer efficiënte en duurzame wijze gebruik kan maken van alternatieve energie. Gedurende de lezing werd al snel duidelijk dat de afhankelijkheid van diesel om energie op te wekken, verminderd moet worden om een schoon milieu te hebben. De twee casestudies die Kalpoe presenteerde, wijzen uit dat fossiele brandstof minder gebruikt kan worden. Echter moet er ook onderzocht worden in welke mate het verbruik verminderd kan worden. Kalpoe benadrukte dat het gebruik van diesel verminderd kan worden, maar het terugbrengen hiervan naar nul, nog niet met zekerheid kan worden aangegeven. Zonne-energie lijkt daarom een alternatief te zijn, gezien die milieuvriendelijk en goedkoop is.

Verder gaf Cedric Engel (CleanTech Suriname N.V), de mogelijkheden aan die Suriname heeft met zonne-energie. Het bedrijf is van mening dat Suriname een verbazingwekkende hoeveelheid biodiversiteit en natuurlijke rijkdom herbergt, deze hulpbronnen vormen de basis van veel economieën in de regio. Dit betekent volgens Engel dat Suriname veel potentie heeft op het gebied van energie, CO2-opslag en toerisme. Maar voordat Suriname als voorbeeld kan dienen voor andere landen, zijn er enkele uitdagingen die we volgens Engel moeten zien te overwinnen. De milieuvervuiling door goudwinning, afvalverwerking en illegale bosbouw, vormen nog altijd een gevaar voor een gezond milieu.

Het aanpakken van deze uitdagingen en energie op een duurzame wijze opwekken, kan volgens Engel ervoor zorgen dat Suriname een groene economie kan worden. Een groene economie is volgens Engel een alternatieve visie voor groei en ontwikkeling. Hij wees erop, dat hiermee een drievoudige bottom-line bevorderd zal worden, namelijk: het behoud en de bevordering van economisch, ecologisch en sociaal welzijn. Volgens Engel is het niet onmogelijk om in Suriname te komen tot een groene economie. Hij vindt dat we de unieke kenmerken hebben om in een groene economie te transformeren. Een daarvan is volgens hem dat Suriname een carbon sink,  een natuurlijk reservoir, heeft dat CO2 uit de atmosfeer verwijdert en kan opslaan voor een onbepaalde tijd.

Engel gelooft dat Suriname een leidende rol kan nemen in de regio. CleanTech Suriname N.V. wil de samenleving helpen aan betaalbare, betrouwbare en schone elektriciteit, in eerste instantie door de realisatie van zonneparken, om de transitie naar een ‘green-economy’ mogelijk te maken. Daarmee wil het bedrijf de economie van het land stimuleren, betaalbare energie voor een ieder leveren en een bijdrage leveren aan de wereldwijde energietransitie.

Kalpoe wees erop, dat alvorens we gebruik gaan maken van zonne-energie, er goed onderzoek verricht moet worden. Er moet volgens hem ook een onderscheid gemaakt worden tussen het type verbruikers, gezien ze allemaal een andere situatie kennen. Ook moet er nagegaan worden hoe de toepassing daarvan zal plaatsvinden. Het meest belangrijke is volgens Kalpoe, het beleid dat hiervoor gemaakt moet worden. “Er moeten goede policy maatregelen zijn”, aldus Kalpoe.

door Richelle Mac-Nack