‘Samenwerking met Equatoriaal-Guinea in breder perspectief bekijken’

Terwijl bijna alle oppositieleden weinig heil zien in een eventuele samenwerking tussen Suriname en Equatoriaal-Guinea, zegt DOE-fractieleider Carl Breeveld, dat de samenwerking met dit land in een breder perspectief bekeken moet worden. Veel parlementariërs twijfelen in welke mate een samenwerking met dit land, positief zal bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname.

Equatoriaal-Guinea heeft geen gunstig imago, het staat bekend als een land waar driekwart van de bevolking onder de armoedegrens leeft en waar het waarborgen van mensenrechten vragen oproept, terwijl een kleine elitegroep het land al jarenlang bestuurt en geniet van alle natuurlijke hulpbronnen. Breeveld zegt dat het belangrijk is dat er kritische kanttekeningen geplaatst worden, omdat veel zaken daadwerkelijk vragen oproepen. Desondanks meent hij dat de samenwerking op basis van relaties met blokken in de wereld, waaronder ook het Afrikaans blok, beoordeeld zou moeten worden. De uitgangspunten en doelstellingen van een samenwerking met Equatoriaal-Guinea, zijn vastgelegd in het Forum voor Strategische Samenwerking tussen Afrika en Zuid-Amerika (Asacof) en de samenwerking tussen de Unie van Zuid-Amerikaanse Landen en de Unie van Afrikaanse Landen (ASA).

In de memorie van toelichting wordt aangegeven, dat de doelstelling van het forum, de strategische verdieping en de versterking van de historische en culturele relaties tussen volkeren van beide continenten is. Op het Zuid-Amerikaans continent, vooral in Brazilië, Suriname en Guyana, wonen nazaten afkomstig uit het werelddeel Afrika. Volgens Breeveld zijn er op cultureel en historisch gebied veel overeenkomsten.

“Equatoriaal Guinea bevindt zich op een lage positie op de anti-corruptie index, maar Suriname is ook corrupt. Een aantal problemen van het land heeft Suriname ook gemeen. Als we willen praten over andere landen, moeten we eerst ervoor zorgen dat wij niet in dezelfde situatie zitten”, meent Breeveld. Volgens hem moet er niet altijd gekeken worden naar wat een land kan bieden, maar ook wat wij kunnen bieden. Zo kan er volgens hem op het gebied van de export uitgebreid worden naar dit land. Dat er belangrijkere agendapunten zijn om te bespreken dan de raamovereenkomst met Equatoriaal Guinea, is volgens Breeveld helemaal waar. Hij noemt bijvoorbeeld de gezondheidszorg, het onderwijs, de huisvestingsproblematiek, de recentelijke wateroverlast en de drugscriminaliteit, die ergere vormen aanneemt, zaken die belangrijker zijn op dit moment. Echter moet er volgens hem druk worden uitgeoefend zodat deze zaken op de agenda komen.

door Priscilla Kia