Pompgemaal Centrale Markt kan wateroverlast binnenstad verhelpen

De zware regen van de afgelopen periode, zorgde ervoor dat de binnenstad blank kwam te staan. Een slecht rioleringssysteem alsook verstopte rioleringen maken dat het water niet kan wegstromen. Bij de Centrale Markt is er een pompgemaal, dat zorgt dat al het overtollige water in de Suriname-rivier stroomt. De redactie sprak in dit kader met Dharm Mungra, voormalig topfunctionaris van het ministerie van Openbare Werken (OW). Mungra legt uit, dat net zoals het lichaam hoofdbloedvaten en zijbloedvaten heeft, zo ook ons rioleringssysteem een stamriool (hoofdvat) heeft met daarop aangesloten verschillende andere riolen. Hij geeft aan dat het rioleringssysteem van de Jodenbreestraat loopt naar het pompgemaal bij de Centrale Markt. De bedoeling hiervan is om al het overtollige water te bufferen en het via het pompgemaal in de Surinamerivier los te laten.

Hij benadrukt dat dit pompgemaal juist de waterproblematiek moet oplossen.

In de jaren’80 tijdens de revolutie, is de Jodenbreestraat opengebroken voor het plaatsen van gigantische kokers.

Mungra zegt dat het project toen is stopgezet vanwege corruptie, zaken werden namelijk voor te veel geld uitbesteed.

De bedoeling was om het project in een later stadium verder uit te voeren, maar tot op heden is dat niet gebeurd. Mungra zegt dat het niet helemaal duidelijk is als het rioleringssysteem nu wel of niet is aangesloten op het pompgemaal. Hij merkt op dat de door de jaren heen, Paramaribo zich steeds verder heeft uitgebreid, waardoor er meer rioleringen zijn aangelegd, met als gevolg dat de druk op de hoofdriolering  in de Joden-breestraat ook is toegenomen. Mungra benadrukt dat het een geweldige verlichting zal zijn voor eenieder die in de binnenstad woont of werkt, indien het systeem optimaal functioneert.

Echter moet er volgens hem ook rekening worden gehouden met de groei van het district.

door Johannes Damodar Patak