SPELEN MET VUUR

Als gevolg van de enorme financiële tekorten bij de overheid, is ze op veel fronten genoodzaakt verstrekkende bezuinigingen door te voeren. Vooral binnen de gezondheidszorg is de regering Bouterse al zeker twee jaar niet meer in staat, haar subsidies aan bijvoorbeeld ziekenhuizen op tijd te voldoen en blijft ze ook op grove mate in gebreke haar financiële verplichtingen aan doktoren, medisch specialisten en apotheken, op tijd na te komen. Het is dan ook niet vreemd, dat vooral medisch specialisten op een gegeven moment niet langer medische hulp willen verlenen aan doelgroepen waarvan de betalingen vanwege de overhead, niet of veel te laat werden voldaan. In deze wantoestand is nog steeds geen verandering gekomen en dus willen vele medici thans geen hulp meer verlenen aan ambtenaren in dienst van het ministerie van Defensie. Er moet bijvoorbeeld door de leden van het Nationaal Leger vaak genoeg vooruit betaald worden om een specialistische behandeling te kunnen ondergaan en ook bij de apotheek wil men niet langer medicamenten afstaan aan militairen, omdat defensie niet tijdig over de brug komt. Het is de afgelopen maanden niet gering voorgekomen dat militairen en of hun gezinsleden, geld moesten lenen om medische hulp te krijgen of medicamenten te bemachtigen. En juist omdat men bij de regering en in het bijzonder bij het departement van Defensie erachter is gekomen dat de vrije geneeskundige behandeling van militairen en hun gezinsleden niet langer betaalbaar is , heeft men besloten ook deze groep ambtenaren onder te brengen bij het Staatsziekenfonds (SZF). Hetgeen inhoudt dat de medische zorg voor deze groep ambtenaren drastisch wordt beperkt en dat het lang niet zeker is dat de gezinsleden ook mee zullen kunnen profiteren, zoals dat tot nog toe, het geval is geweest. Tot nog toe was het zo, dat bij het overlijden van een militair, zijn gezin ook na zijn verscheiden nog gebruik kon maken van de medische voorzieningen ingebed bij Defensie. Tot de kinderen van het overleden NL-lid 18 jaar waren, maakten zij nog aanspraak op medische zorg onder de paraplu van het meergenoemde ministerie. Het is nu verwachtbaar, dat men exact dezelfde voorzieningen toebedeeld zal krijgen als elk andere ambtenaar en daar zijn juist de leden van het Nationaal Leger, niet van gediend. Militairen in dit land hebben altijd van vrije geneeskundige behandeling kunnen genieten.Vanaf de periode van de TRIS tot aan de staatskundige onafhankelijkheid in 1975 met de Surinaamse Krijgs Macht, SKM, en het huidige Nationaal Leger, hadden wapendragers van deze macht volle vrije geneeskundige behandeling voor zichzelf en het gehele gezin. Daar wenst de huidige regering Bouterse II door enorm geldgebrek verandering in te brengen en daar bestaat nu reeds grote wrevel over binnen het Nationaal Leger. Zulks vooral, omdat militairen het financieel momenteel ook heel moeilijk hebben en ook niet uit kunnen komen met hun loon. Als daar ook nog moet worden bijgepast in het geval van ziekte, worden de sociale en financiële positie van de militair en zijn gezin, alleen maar erger. Bij de regering Bouterse II heeft men inmiddels ook al notie genomen van de grote en toenemende onvrede binnen het Nationaal Leger over deze voorgenomen maatregel. Om aldaar de zaak toch nog rustig te houden heeft Defensie besloten enkele hoge officieren in de rang van majoor te bevorderen tot luitenant kolonel ‘titulair’. Dit houdt in, dat de majoors in kwestie bevorderd zijn tot de naast hogere rang, maar de titel voeren zonder de door de titel aangeduide waardigheid of functie, te bekleden. Dus deze officieren zijn eigenlijk blij gemaakt met een dode mus. Het aantal luitenant kolonels is daarmede aanmerkelijk vermeerderd, simpel om de gestegen onvrede tijdelijk weg te nemen. Een militair die herhaaldelijk gebruik heeft moeten maken van de nog geldende vrije geneeskundige behandeling, stelde tegenover ons, dat ook deze voorziening al enige tijd van alle kanten rammelt en dat met de gang naar het SZF er alleen een verdere verslechtering in de medische zorg voor militairen zal optreden. De tandheelkundige zorg zal wegvallen en ook het kunnen beschikken over een bril, zal volgens informatie niet langer gedekt worden door Defensie. Hoe de regering deze maatregel zonder slag of stoot doorgedrukt zal krijgen, is niet duidelijk. Dat er hieromtrent grote ontevredenheid binnen de grootste gewapende macht is ontstaan, staat buiten kijf.