Melkboeren willen hogere invoerrechten op melkpoeder

Terwijl boeren al heel lang, maar zonder resultaat, pleiten voor meer transparantie bij de kwaliteitsmeting van de door hen geleverde melk, wordt de concurrentie met de geïmporteerde melkpoeder steeds groter. Volgens Mukesh Ramlagan, voorzitter van de Veehoudersbond, wordt er nu voor 60 procent gebruikgemaakt van melkpoeder, terwijl dat voorheen slechts 30 procent bedroeg. Een verhoging van de invoerrechten op melkpoeder, zal volgens Ramlagan het doodbloeden van de melkveesector in ons land voorkomen.

Volgens Ramlagan is melkpoeder veel goedkoper dan de rauwe melk die de melkboeren leveren. Doordat bedrijven die melk verwerken, overstappen op melkpoeder, blijven boeren met hun melk zitten, waardoor de sector minder kans heeft om te overleven. “Het lijkt wel een monopoly van de importeurs en ze worden ondersteund“, zegt Ramlagan. De ex-minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Soeresh Algoe, had beloofd dat de invoerrechten verhoogd zouden worden, maar dat was volgens Ramlagan slechts een smoes om de melkboeren te sussen.

Behalve dat de prijs van melk door de import van melkpoeder hoger wordt, bestaat er ook geen garantie voor een goede kwaliteit voor de samenleving.

Ramlagan zegt dat de melkpoeder in tegenstelling tot de melk die de boeren leveren, alleen maar afval is en dus van mindere kwaliteit. Hij hoopt zo snel mogelijk de nieuwe minister van LVV te spreken over de problemen in de sector.

De melkveesector gaat steeds verder achteruit, omdat er steeds minder kans is om te overleven binnen de sector. Zo stappen de meeste melkboeren vanwege de onzekerheid over op slachtvee. Ook is het gemiddeld aantal liters melk dat per dag geleverd wordt aan de Melkcentrale, gedaald. Behalve problemen met de import van melkpoeder, zijn de melkboeren ook ontevreden over de gang van zaken bij de Melkcentrale Paramaribo (MCP), met name over de kwaliteitsmeting.

Melkboeren hebben liever dat de kwaliteitsmeting meteen plaatsvindt, waardoor zij gelijk kunnen weten wat zij per dag zullen verdienen. Zij pleiten voor een onafhankelijke keuringsinstantie die meteen uitsluitsel biedt als hun melk aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

-door Priscilla Kia-