VSW-voorzitter optimistisch over beleid nieuwe HI&T minister

De voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), Raymond Hasnoe, is optimistisch gestemd over het beleid dat de nieuwe minister van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), Stephen Tsang, zal voeren. “Tsang weet wat de problemen zijn in de handelssector. We hebben samen aan de weg getimmerd om de belangen van onder andere de winkeliers te behartigen”, zegt Hasnoe. Hij zegt dat er een goede verstandhouding was met de voormalige minister Ferdinand Welzijn. “Er waren goede afspraken en de minister en de vereniging hadden regelmatig contact met elkaar. Ik hoop dat Tsang hetzelfde beleid volgt als Welzijn”, aldus Hansoe. Hasnoe heeft wel positieve verwachtingen over Tsang. “Ik hoop dat hij de problemen in de sector goed zal aanpakken.” De voorzitter zegt verder dat Tsang een deskundige is op ICT-gebied en minder deskundig in de handelssector. “Dus hoe Tsang te werk zal gaan, zal een uitdaging zijn in deze sector.” Hasnoe is benieuwd hoe Tsang zaken zal aanpakken.

De VSW-voorzitter ziet het bestemmingsplan als een van de prioriteiten voor het winkeliersbeleid. Het is belangrijk voor toekomstige ondernemers om te weten waar zij een winkel kunnen openen. “Winkels moeten een eigen bestemmingsplan hebben”, vindt Hansoe. Dit is vooral van belang voor buitenlandse investeerders. Hansoe is van mening dat lokale ondernemers voorkeur moeten krijgen. De aanpak van de criminaliteit is ook een van de prioriteiten. Wat Hasnoe ook belangrijk vindt, is dat Tsang niet alleen voor de Chinese ondernemers opkomt, maar voor alle Surinamers.  Tijdens het kennismakingsbezoek van Tsang bij HI&T, gaf Tsang aan zich hard te zullen inzetten voor de Chinese gemeenschap. Zaken zoals de openingstijdens van winkels zullen hoogstwaarschijnlijk gewijzigd worden en de criminaliteit zal beter aangepakt worden. Ook zullen diensten, zoals Economische Controle Dienst, onder de loep worden genomen. De VSW is inmiddels uitgenodigd door de nieuwe HI&T minister voor een kennismakingsbezoek. Dit zal in de loop van volgende week plaatsvinden. Dan zullen al deze aandachtspunten aan de nieuwe minister worden voorgehouden.

door Kimberley Fräser