VHP is binnenland nooit vergeten

De VHP is het binnenland nooit vergeten, de partij is voor 1975 actief in het binnenland. Dit zei VHP- voorzitter Chan Santokhi afgelopen donderdag op een persconferentie aan journalisten. De oranje partij is al bijkans achttien maanden actief in het binnenland en heeft ook al kernen geïnstalleerd. Bij de komende verkiezing zal de partij ook in het binnenland meedoen aan de verkiezingen. Santokhi gaf aan dat de regio voor de onafhankelijkheid werd vertegenwoordigd door twee statenleden. Hij benadrukte dat mensen de geschiedenis snel vergeten of niet nagaan alvorens zij uitspraken doen. Zo zei Santokhi dat de eerste minister van het Districtsbestuur en Decentralisatie, Cyrill Ramkisor een VHP’er is geweest in het kabinet van Jules Sedney. Hij merkte op dat de ouderen in het binnenland zich Ramkisor nog altijd herinneren. De VHP- voorzitter gaf aan dat elk ministerie dat de VHP geleid heeft, landelijk beleid heeft gevoerd. Zo noemde hij de bouw van politiestations, poliklinieken, productiebedrijven en infrastructuur. Santokhi benadrukte dat wij de geschiedenis moeten induiken en nagaan dankzij wie al deze zaken zijn verdwenen. De geschiedenis kunnen wij niet veranderen, maar een prachtige toekomst ligt volgens Santokhi wel voor ons die we met alle Surinamers kunnen ontwikkelen.

Hoofdbestuurslid van de VHP, Sidik Moetabat, gaf aan dat er binnen de VHP niet meer gelet wordt op etniciteit. Hij sprak over een nieuwe VHP, een partij die nieuwe leden en leden die vertrokken zijn, verwelkomt. De VHP heeft als doel om de VHP tot de grootste partij van Suriname te maken. Hij benadrukte dat de traditionele leden die de partij zeventig jaar in stand hebben gehouden, niet in een hoekje geplaatst zullen worden.

De VHP gaat bewust niet met voedselpakketten naar de inwoners van het binnenland. Santokhi gaf aan dat de VHP met haar kennis en tools naar de mensen gaat om projecten uit te voeren zodat de mensen zelf kunnen voorzien in hun behoeften. Zo wordt er momenteel een pilot gedraaid in het binnenland, waarbij dorpsbewoners kwak produceren. Santokhi merkte op dat hierdoor Surinaamse kwak voor SRD 15 per kg kan worden gekocht in plaats van de kwak die uit Brazilië komt voor SRD 40 per kg. Zo treedt de VHP ook op als afzetmarkt voor de verschillende landbouwgewassen van de binnenlandbewoners. Om de kosten van transport naar Paramaribo te drukken, heeft de VHP een boot beschikbaar gesteld die de verschillende goederen ophaalt. Hierdoor wordt de kostprijs laag gehouden. Michelle Seedo, lid van de VHP, gaf aan dat de binnenlandbewoners heel erg enthousiast zijn over de komst van de VHP. Zij voerde aan dat er steeds meer aanvragen komen voor de verschillende trainingen en projecten van de VHP.

door Johannes Damodar Patak