Salarissen gestort voor SMS-personeel

De salarissen van het personeel van de Surinaamse Scheepvaart Maatschappij (SMS), zijn vandaag gestort. Dit bevestigt bondsvoorzitter Regillio Veldwijk tegenover de krant. Leden die zijn aangesloten bij de Surinaamse Postspaarbank, kunnen vandaag beschikken over hun salaris, terwijl het proces bij de overige banken binnen drie dagen geschiedt, waardoor die leden nog even geduld moeten hebben. Veldwijk is content over het feit dat de SMS-leiding gehoor heeft gegeven aan het verzoek dat afgelopen dinsdag werd gedaan om de salarissen eerder te storten.

De medewerkers waren in beraad gegaan, omdat zij over de maand januari nog geen salaris hadden ontvangen. Het is niet de eerste keer dat medewerkers kampen met dit probleem. De leden voerden eerder reeds een korte prikactie. Over de maanden december en januari was er geen subsidie ontvangen van de overheid, waardoor SMS het personeel in de maand december uit eigen middelen moest betalen. De salariscorrectie met terugwerkende kracht die vanaf 2015 uitbetaald moest worden en de vakantiegelden, bleven ook uit. Vanmiddag heeft de bondsvoorzitter opnieuw gesprekken gevoerd met de leiding om deze  zaken verder te bespreken met de SMS-leiding.

Tijdens een algemene ledenvergadering hadden de leden gezegd dat zij het niet redden zonder hun maandelijkse loon. Veel medewerkers meldden zich vaak ziek of namen verlof, omdat zij geen geld hadden om hun transport te voorzien van brandstof.

Hierdoor ontstond er een arbeidsonvriendelijke situatie bij het personeel.

door Kimberley Fräser