Klimaatsverandering groot zorgpunt landbouwers

Hoewel landbouwers maatregelen kunnen treffen om tijdens grote regenbuien geen verlies te lijden, is de klimaatsverandering een aspect waaraan zij niets kunnen doen. Zo stelt Wim Bajnath, voorzitter van de Landbouwcoöperatie Kwatta, dat de zware regenval van afgelopen 1 april, gewoonlijk pas in mei verwacht wordt.

De zware regenbuien van de afgelopen periode zullen ongetwijfeld gevolgen hebben voor de prijzen van landbouwproducten, doordat veel landbouwarealen onder water zijn gelopen. Volgens Bajnath zal hierdoor een schaarste aan groente ontstaan, waardoor de prijzen zullen stijgen. Dit is een jaarlijks terugkerend verschijnsel, vooral in gebieden waar de waterinfrastructuur niet in orde is.

Over het algemeen begint de grote regentijd in april-mei. Bajnath raadt landbouwers aan om voor die periode de waterloodsen in orde te maken, zodat het water bij eventuele regen snel kan wegstromen.

Hoewel dit het verlies van gewassen niet kan voorkomen, omdat wortels door het overtollig water aangetast kunnen worden, is het planten op hooggelegen gebieden ook raadzaam.

Desondanks veranderen de tijden en kunnen landbouwers alles verwachten. Hoewel Bajnath het telen van gewassen in kassen als oplossing ziet om het verlies van gewassen in de regenperiode tegen te gaan, zegt hij dat het een dure investering is. De kredietmogelijkheden zijn miniem, terwijl de rentes hoog zijn. Dit alles maakt het opzetten van kassen niet gemakkelijk voor landbouwers. Daarnaast zegt Bajnath dat landbouwers ook gegarandeerd moeten zijn van de afzet bij een overschot. Zonder verzekerd te zijn van een goede afzetmarkt kunnen boeren volgens hem deze investering ook niet plegen.

door Priscilla Kia