‘Gemeenschap betrekken bij ordeningsmaatregelen’

Bij het doorvoeren van hervormingen in een gebied, dient de overheid gebruik te maken van de communicatielijnen die er zijn om de gemeenschap daar te informeren over de te ondernemen stappen. Dit zei de Abop-volksvertegenwoordiger van Marowijne, Marinus Bee, hedenochtend in gesprek met De West, naar aanleiding van de incidenten die zich de afgelopen week hebben voorgedaan in het ressort Albina van Marowijne. Burgers van het gebied zouden mogelijk door de ordeningsmaatregelen die doorgevoerd worden, bijna alle ramen van het commissariaat van Albina kapot hebben geslagen in de afgelopen week.

Bee die sinds afgelopen vrijdag in het gebied is, zegt dat het nu weer rustig is in Albina.

Hij voegt eraan toe dat dergelijke incidenten een korte duur hebben, volgens hem worden deze gevallen gebruikt om aan te geven dat de gemeenschap het niet eens is met beleidspunten. Bee haalt aan dat de regering ook moet begrijpen dat verandering zorgt voor onzekerheid bij de mensen. “Het is dan de taak van de overheid om deze onzekerheid weg te werken”, geeft de volksvertegenwoordiger aan. Met dergelijke handelingen wil men volgens Bee aangeven hoe zaken moeten worden aangepakt.

Bee haalt aan dat de indruk niet gewekt moet worden alsof de partij tegen ordening is. “Abop heeft geen moeite met ordening, maar laat de mensen deel zijn van het beleid dat je wenst uit te voeren, zo voorkom je veel gehobbel”, benadrukt Bee. Volgens hem kan dergelijke informatie via de bestuurders van de regio doorgespeeld worden naar de gemeenschap.

In het weekend heeft de nieuwe minister van Justitie en Politie (JusPol), Stuart Getrouw, een bezoek gebracht aan Albina. Na zich te hebben georiënteerd in het gebied en gesprekken te hebben gevoerd met de districtscommissaris en de politiecommandant van de regio, heeft de minister besloten om de surveillance in het gebied terstond op te voeren. Speciaal opgeleide manschappen zijn naar het gebied gestuurd om de politie in dit gebied te ondersteunen. Bee die niet helemaal op de hoogte was van dit gebeuren, vraagt zich af hoe dit plan gaat werken in het algeheel beleidskader, gezien er randvoorwaarden zijn waar rekening mee gehouden moet worden. Hij benadrukt dat de beschikbaarheid van gekwalificeerde manschappen, financiën van de staat en andere zaken, een belangrijke rol hierbij spelen.

door Richelle Mac-Nack