WIE GELOOFT DAT NOU?

De bouw van het Academisch Medisch Centrum, AMC, komt maar niet van de grond. Volgens de president heeft zulks te maken met geldgebrek en bureaucratische procedures vanwege de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB). Waarom is het vrijwel altijd zo, dat men ons halve waarheden voorhoudt. Wanneer er afspraken zijn gemaakt voor het realiseren van een dergelijk grootschalig en zeer kostbaar project, moeten die ook ten volle nagekomen worden. Als de ene partij op een gegeven moment niet in staat is zich aan de afspraken te houden, dan gaat het project ‘on hold’. De IsDB zal zich zeker aan zijn deel van de afspraken houden als Suriname dat ook doet. Maar gezien het feit dat de Surinaamse regering momenteel niet eens in staat is tal van dringende zaken te financieren, is ze ook niet bij machte 15 procent van de kosten noodzakelijk voor de realisering van een nieuw AMC, op te hoesten. Dus wat zegt de IsDB? Jongens, gaan jullie eerst netjes sparen totdat jullie genoeg fondsen hebben, dan kunnen we weer praten. Wij geloven niets van de verhalen over bureaucratische procedures. Wij hoeven alleen maar te kijken naar het streekziekenhuis te Albina dat maar niet in gebruik kan worden genomen door wederom zeer onvoldoende financiële middelen. Overigens is het ook zo, dat deze regering ons nog steeds niet heeft kunnen vertellen waar ze het personeel voor dat ziekenhuis vandaan zal halen. Ook dat personeel zal goed gehuisvest moeten worden en bij een dergelijke ziekeninstelling behoren specialisten. Welke specialist zal momenteel ervoor kiezen om met zijn gezin tijdelijk in Albina te gaan wonen. Om terug te komen op het AMC, durven wij gerust te stellen, dat ook dit project voorlopig in de diepvries is beland, omdat we voor enige tijd nog armlastig zullen blijven. Zodra we uit dit financiële moeras zijn gekropen, zijn wij ervan overtuigd dat de IsDB met zijn deel over de brug zal komen.