WATER NAAR ZEE DRAGEN

De ziektekostenverzekering van het personeel van het ministerie van Defensie wordt overgeheveld naar het Staatsziekenfonds (SZF). Medische specialisten hebben als gevolg van de betalingen van het ministerie, die stelselmatig laat of helemaal niet voldoen worden, besloten om de dienstverlening aan het personeel stop te zetten. Het personeel moest daarom de medische kosten uit eigen zak betalen, terwijl het gewoon verzekerd is door het ministerie. Het ministerie heeft daarom een oplossing bedacht, die inhoudt dat het personeel wordt overgeheveld naar het SZF. Dit tot grote verbazing van velen binnen de gezondheidszorg, want het SZF, dat de grootste zorgverzekeraar is, zit financieel krap en heeft zelf grote betalingsachterstanden die ingelopen moeten worden. Het SZF heeft nog geen oplossing kunnen vinden voor de problemen met de huidige groep verzekerden of er komt binnenkort een nieuwe groep binnen. De situatie lijkt wel water naar zee dragen. De specialisten die niet betaald zijn door het ministerie van Defensie, zullen toch betaald moeten worden door dezelfde overheid. Bovendien zal het niet uitmaken of het defensiepersoneel bij het SZF terechtkomt, de specialistische hulp zal toch nodig zijn. Specialisten zullen uiteindelijk toch betaald moeten worden door de overheid. Hoewel niet bekend is hoeveel leden het personeel van Defensie telt, zal dit toch wel een zekere druk uitoefenen op de financiële status van de verzekeraar. Personeelsleden zijn in de eerste helft van maart geïnformeerd over de komende verandering. Aan het personeel is gezegd dat de overheveling naar het SZF helemaal niet nadelig zal uitvallen. Echter moet dit nog blijken. Hoe men de zaak ook draait of keert, de overheid zal de lasten hiervoor zeker moeten dragen. En die last is geen lichte.