LVV vraagt IDB 20 miljoen voor landbouwproductie

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, is bezig financiële middelen aan te vragen bij de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) om de landbouwproductiviteit in Suriname te verhogen. Dit wil zij doen door investeringen te plegen in de infrastructuur en het beheer van irrigatie- en drainagesystemen. Speciaal hiervoor is er door LVV en IDB een programma opgezet voor duurzame landbouwproductiviteit. Het programma dat uitgevoerd zal worden door het ministerie van LVV in samenwerking met het ministerie van Openbare Wer-ken, Communicatie en Transport (OWT en C) en het Overliggend Waterschap Mult-ipurpose Corantijn Project (OWMCP), zal moeten resulteren in een toename van de rijstproductiviteit in irrigatie- en drainagegebieden. Het programma is nu in de voorbereidende fase wat inhoudt dat een consultantbureau bezig is de milieu- en sociale effecten te onderzoeken. In dat kader heeft de milieuspecialist Sandra Whiting, donderdag een presentatie gehouden in de vergaderzaal van OWMCP, over de milieu en sociale effecten voor belanghebbenden in de sector waarbij de projectvoorstellen zijn besproken. De aanwezigen waren ook in de gelegenheid om vragen te stellen.. Whiting heeft een rapport opgemaakt om de potentiële effecten van het programma te evalueren en om verzachtende maatregelen te identificeren om zodoende de ne-gatieve gevolgen waar nodig te verminderen of te elimineren. Het project heeft daarnaast ook als doel om de waterschappen een beetje hogerop te tillen door capaciteitsversterking. Een zevental waterschappen dat nog niet gerehabiliteerd is, zal hiervoor in aanmerking komen.
De coördinator van LVV regio West (CRW), Guido van der Kooye, zegt dat in totaal een bedrag van US-dollar 20 miljoen zal worden aangevraagd bij de IDB om het project te financieren. Het is volgens hem niet bekend goedgekeurd zal worden. Van dit bedrag zal 16 miljoen worden vrijgemaakt voor rehabilitatie van de waterschappen, 2,5 miljoen voor statistieken en 1,5 miljoen voor een nog nader te noemen onderwerp. Van de Kooye weet wel te vertellen dat hierin alle zaken die te maken hebben met het reguleren van water, zijn opgenomen. “Het zijn projectvoorstellen, wat betekent dat nog gekeken moet worden wat goegekeurd zal worden en natuurlijk proberen we projecten met de hoogste prioriteit voorkeur te geven”, benadrukt hij. Voorts geeft hij aan dat er volgende week een IDB-missie in Suriname zal vertoeven waarbij zij zich een dag in het rijstdistrict zullen oriënteren. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd door de IDB, zal het project in juli dit jaar van start gaan.