KENNISMAKING MET FEEST

De nieuwe ministers hebben op 04 april jl. een voorproefje gehad van de zovele feestjes, die ze nog zullen meemaken tijdens hun zittingsperiode. Leuk was het om te zien, hoe de dames en heren hun best hebben gedaan wat betreft hun kleding en gehoord te hebben wat men allemaal van plan is m.b.t. het beleid. Het was allemaal cliché, omdat wij als volk deze “show” vaker hebben meegemaakt tijdens het bewind van deze president. Enfin, u kent het wel al die mooie woorden en volzinnen, waarvan achteraf blijkt dat alle plannen niet waargemaakt kunnen worden. In ieder geval zijn wij als volk weer iets wijzer geworden, door van de president te vernemen dat dit de laatste reshuffeling zal zijn tot 2020. Misschien komt er ter afleiding iets nieuws deze president kennende, aangezien hij niet zo’n klager is als grote delen van de bevolking, en doet wat hij wil. Letten wij op de vele reacties vanuit de bevolking, dan merken wij dat men met dit nieuwe team geen grote verwachtingen heeft. Zelf werd er door een vooraanstaand lid van de coalitie de opmerking gemaakt, dat de reshuffeling niet zaligmakend is. Zie daar de verdeeldheid binnen paars wanneer het o.a. gaat om het benoemen van nieuwe ministers. Dat er binnen deze club ook grote ontevredenheid bestaat over andere zaken, is ook geen publiek geheim meer. De handelingen van de voorman van deze club, kennen we ook in andere landen waarvan mannen als Gadaffi, Sadam, Bin Laden en Chávez het u jammer genoeg niet kunnen navertellen hoe het einde was. Alles in dit leven heeft namelijk een begin en een einde. Wanneer men compleet de weg is kwijtgeraakt, dan wordt er van alles uit de kast gehaald om de wanhoop die nabij is, proberen de kop in te drukken. Het is dus een kwestie van tijd en rustig afwachten voor ons als samenleving. Wij zullen de nieuwe ministers het voordeel van de twijfel mogen geven, omdat een team zonder visie, beleid en geld voor de ontwikkeling van het land, weinig of helemaal niets zal kunnen verrichten laatstaan bereiken. Dit zeggen wij als volk, omdat wij het inderdaad beter weten dan de man die ons tijdens zijn laatste persconferentie het verwijt maakte alles beter te weten dan wie dan ook. Alle feestjes en mooie volzinnen ten spijt rondom de paarse club.

-Een burger-