FOLLOW THE LEADER

Velen kennen nog het liedje van The Soca Boys uit het Caribisch gebied met als refrein: “follow the ‘leader’”, dat destijds ook populair was en zelfs door een politiek leider regelmatig werd gezongen om zijn achterban erop te attenderen, dat het van groot belang was hem te volgen, zonder protest en gedwee wel te verstaan. Als je daartoe bereid was en bent, kan je het vooral binnen een regering die de dictocratie huldigt en verdedigt, ver schoppen. Al heb je niet de vereiste opleiding , diploma’s of getuigschriften, kan je toch in aanmerking komen voor een hoge en invloedrijke baan als je te allen tijde op het klappen van de zweep, gehanteerd door de baas, kan en wenst te gehoorzamen. Zo hebben we de loyalisten Ramon en Jerry die het mochten proberen, al wist de baas dat hij aan grootschalige overschatting deed. Maar trouwe volgers moeten toch een kans krijgen, is niet zo dan?? Dus kijkt de man die denkt voor iedereen en altijd maar te kunnen maken en breken, telkens uit naar die lieve loyalisten die voor hem door het vuur willen gaan en wanneer nodig, ook de kastanjes eruit halen. Het benoemen van een broer en het verlenen van gratie aan een zoon, die meerdere malen over de schreef is gegaan, hoort er ook bij. En de lieve kleindochter die van het luchtvaartwezen even veel weet als een koe van fietsen, die mag ook geplekt worden in een hoge functie bij onze national carrier. Aan beschuldigingen van nepotisme stoort de leader zich allang niet meer. Hij stoort zich aan niemand en verlangt dat er door de ‘getrouwen’ broederlijk naar hem geluisterd wordt en gehoorzaamd. Maar aan al deze mutaties kunnen velen zich ‘paars’ ergeren , omdat het alles te maken heeft met de consolidatie van een machtspositie. Na mei 2020 zullen we in dit land zien wat het volk wenst. Verandering of blijven in een situatie van nepotisme, cliëntelisme en de voortzetting van de heersende katibo, die bewaakt wordt door horigen van de leader.