DIERENMISHANDELING

Vaker kom je op social media advertenties tegen van mensen die dieren te koop aanbieden. Dan hebben we het niet over lieden die een onderkomen zoeken voor hondjes of katjes, maar mensen die de verkoop van baby papegaaien ( zonder veren), andere beschermde diersoorten en soms zelf schildpadeieren propageren. Het trieste is, dat deze dierenbeulen niet beseffen, wat voor schade zij aanrichten aan de natuur. Vaak genoeg zie je ook apen te koop op de berm van een weg en ook dode apen, die aan een touw hangen. Ook worden dieren regelmatig gedumpt langs de openbare weg. Hoe is het mogelijk dat mensen niet beseffen dat het hier ook gaat om een levend wezen? Dieren verdienen meer rechten en waardering en moeten niet alleen als consumptiegoed beschouwd worden. We moeten leren om dieren te zien met alle pracht en praal die zij vertegenwoordigen. Helaas zitten niet alle Surinamers op één lijn, wanneer het gaat om de manier waarop een levend wezen behandeld moet worden. Jammer genoeg worden dieren vaak erg slecht behandeld. Niet alleen zwerfdieren, maar ook veel trouwe huisdieren worden mishandeld en verstoten, waarna zij op straat terechtkomen en een onzeker en onveilig leven tegemoet gaan. Er is vaak ook sprake van ernstige verwaarlozing en dierenmishandeling. Wat men veelal vergeet, is dat een dier aanschaffen altijd extra werk oplevert. Altijd zal er veel tijd in gestoken moeten worden, of je nu een pup koopt, een hond van een kennis overneemt of een hond uit het asiel haalt. Als je geen tijd aan het dier wilt of kunt besteden, dan is het beter om geen huisdier te nemen.

Naast het doden en verkopen van dieren, heb je ook mensen die beschermde diersoorten kweken. Het is verboden om beschermde diersoorten te kweken. Het houden van in het wild levende dieren in gevangenschap, waaronder bijvoorbeeld katachtigen en apen, kan de veiligheid van de burger in gevaar brengen. Vorig jaar werd een jongetje van twee jaar ernstig verwond door een jaguar. De jaguar werd door een ondernemer gekweekt. Voor het gevangen houden van internationaal beschermde diersoorten is een vergunning nodig. De instantie die hierop toezicht houdt, is ’s Lands Bosbeheer en die is al geruime tijd bezig met het opsporen van burgers die zich niet aan de regels houden. Het verbod op het hebben van beschermde diersoorten, geldt bijvoorbeeld voor alle in het wild voorkomende katachtigen. Ook voor de beschermde apen en vogels, is dit verbod van kracht. Men vergeet vaak ook de beschermde kustvogels. Het trieste is dat op pelikanen en rode ibissen, steeds meer wordt gejaagd. Dit maakte de Stichting Dierenbescherming Suriname bekend. Er is al een zichtbare daling in de populatie van rode ibissen. Tot slot mogen we de zeeschildpadden van Braamspunt niet vergeten. Het leven van deze dieren wordt voortdurend bedreigd door het afgraven van het strand te Braamspunt, omdat hierbij de nesten verloren gaan en  als gevolge hiervan is de kans groot dat de zeeschildpadden uitsterven.