30 jaar onderwijsachterstand nog niet ingelopen

VHP-parlementariër Riad Nurmohamed tevens lid van de vaste commissie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OW&C), zegt dat er een grote uitdaging ligt voor de nieuwe onderwijsminister Lilian Ferrier. Een daarvan is dat er een dertig jaar lange achterstand is die ingelopen moet worden. Deze achterstand betreft vooral de staat van de schoolgebouwen en schoolterreinen en de leermiddelen. De nieuwe minister zal volgens hem naar al deze zaken moeten kijken. Binnen twee jaar zal zij in staat moeten zijn al deze problemen te kunnen oplossen.

Verder geeft Nurmohamed aan dat leermiddelen zoals boeken, worden opgeslagen in huurpanden, maar er is geen transparantie over, zo is niet bekend om welke boeken (uitgaven) het precies gaat.

Een onderzoek naar corruptie binnen het onderwijs staat voor de VHP-parlementariër op de prioriteitenlijst.

Hij zegt dat er reeds brieven zijn gestuurd naar verschillende  ministeries om een overzicht te krijgen van de uitgaven, maar van het ministerie van Onderwijs heeft hij nog steeds niets ontvangen. Nurmohamed gaat ervan uit dat als de minister ervoor gekozen heeft om deel uit te maken van deze regering, zij weet wat van haar verwacht wordt. Ferrier heeft gezegd dat zij het ministerie anders zal leiden dan haar voorganger, volgens Nurmohamed moet zij hierbij met diverse zaken rekening houden.

“Beleid op papier is belangrijk, maar zonder afstemming met leerkrachten, docenten en de rest in het werkveld, zal het toch mis gaan.” Ferrier is van huis uit psycholoog. Echter zal dit volgens Nurmohamed geen impact hebben op de verbetering van het onderwijs. Zijn advies aan de nieuwbakken minister is om alvast te zorgen voor transparantie binnen het onderwijs. Volgens Nurmohamed liggen de problemen niet bij de ministers. Hij vindt de ex-onderwijsminister Robert Peneux tot nog toe de beste minister, vanwege zijn jarenlange kennis en kunde op onderwijsgebied. “Toch was het onmogelijk voor hem om alle problemen op te lossen, omdat er niet genoeg middelen zijn, het beleid wordt beheerd door adviseurs.”

door Kimberley Fräser