De rol van de VES in de samenleving

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES), is geen onbekende in onze samenleving, regelmatig spreekt de VES zich in de media uit over als economische vraagstukken in ons land. De VES is ook een van de organisaties geweest die herhaaldelijk aan de bel heeft getrokken om de regering erop te attenderen haar beleid drastisch om te buigen willen wij uit de economische crisis komen. Maar wat is en doet de VES nou eigenlijk? Sadhana Raghoebarsing, commissaris van de VES, geeft een antwoord hierop.

De VES bestaat dit jaar 46 jaar en is gestart met een vijftal economen die bij elkaar kwamen op belangrijke momenten om de economie te bespreken en op die manier heeft de organisatie vorm gekregen. Het doel van de VES is het beoefenen van de economische wetenschap en het bevorderen van de toepassing ervan.

Raghoebarsing geeft aan dat de VES met haar 200 actieve leden, waar het bestuur altijd op terug kan vallen, een groot deel van de beroepsbevolking in Suriname vertegenwoordigd. De VES is, gevraagd en ongevraagd, continu bezig met het geven van adviezen op de achtergrond. Raghoebarsing legt uit dat er frequent een beroep wordt gedaan op de vereniging om haar inzichten over bepaalde economische vraagstukken kenbaar te maken. Deze adviezen gaan onder meer over ontwikkelingsplannen en begrotingen. Zo heeft de regering recent nog advies aan de VES gevraagd inzake de ratificatie van het Economic Partnership Agreement (EPA). De VES heeft positief geadviseerd, omdat het een voorwaardenscheppende stap is voor de sociaal-economische ontwikkeling in het algemeen en in het bijzonder de diversificatie van de productie.. Ze zegt verder dat er ook regelmatig gesprekken worden gevoerd met autoriteiten over actuele vraagstukken, zoals over bijvoorbeeld het investeringsklimaat. Met name bij het tot stand komen van  de wet Kredietregistratiebureaus, de Wet op de Jaarrekening 2017 en de Comptabiliteitswet, is er rekening gehouden met de commentaren van de VES.

VES- debat/ lezingen/bedrijfsbezoeken

Raghoebarsing zegt dat de VES veel openbare activiteiten organiseert om met name de gemeenschap te informeren over economische vraagstukken. De bekendste hiervan is het VES- debat, dat kort voor elke verkiezing wordt gehouden. Het debat biedt een platform aan de verschillende politieke partijen om hun plannen te presenteren en daarna in debat te gaan met elkaar. Het doel hiervan is om kiezers de gelegenheid te geven een keus te maken aan de hand van het debat. De VES houdt op verschillende momenten in het jaar lezingen en discussieavonden betreffende economische actualiteiten voor haar leden. Raghoebarsing legt uit dat de lezingen bedoeld zijn om de leden te informeren en vervolgens middels discussie tot aangescherpte standpunten te komen over de economische ontwikkeling in Suriname en op basis daarvan ook advies uit te kunnen brengen. In het afgelopen jaar zijn er openbare lezingen gehad van drs. Rasam over Islamic Banking, Roy Rijger over belastingen als stuurmiddel voor ontwikkeling en van Dilip Sardjoe over de toekomst van de bauxietsector in Suriname. Daarnaast organiseert de VES regelmatig bedrijfsbezoeken om haar leden inzicht te bieden over de werking van de Surinaamse economie op sectoraal niveau. De huidige kracht van de bedrijven wordt hiermee belicht evenals de potentie van de sector waarin een bepaald bedrijf zit. Alleen door de economie in werking te zien, kun je als vereniging nuttige adviezen geven.

VES-scriptieprijs

De VES stimuleert ook de economische wetenschapsbeoefening in ons land. Zo wordt elk jaar de VES- scriptieprijs uitgereikt aan de schrijver van de beste master thesis op economisch gebied. Middels deze toekenning wil de VES kwalitatief goede economie scripties promoten, maar ook de schrijvers motiveren om de wetenschap op een correcte manier te bedrijven. Hiervoor wordt er speciaal een onafhankelijke jury, bestaande uit vooraanstaande economen, samengesteld. De scriptieprijs 2017 is in januari uitgereikt aan de beste master thesis van het afgelopen jaar. Elk van de vier scriptienominaties is voldoende informatief om gepresenteerd te worden aan het grote publiek.

CEO- talk

Elk jaar biedt  de VES ook het podium aan bekende ‘captains of industry’ middels een CEO-talk om met name jonge ondernemers te inspireren en het ondernemerschap te promoten door successen van de sector te delen, maar ook kennis te nemen van de gevaarlijke bottle-necks van het ondernemen. “Het afgelopen jaar hadden wij de heer E. Frangie van de Finanbank voor onze CEO-talk.” aldus de VES- commissaris.

Jaarrede

Aan het begin van het jaar worden prominente sprekers uitgenodigd om de economische ontwikkelingen en perspectieven van Suriname uiteen te zetten. Dit jaar viel de eer te beurt aan de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, om de jaarrede voor de vereniging uit te spreken.

-door Johannes Damodar Patak-