Traject naar de verkiezingen ingezet

De verkiezingsmachine van Regering Bouterse II draait al op volle toeren. Het vervangen van ministers om een MEER en BETER ‘productief ministersteam’ samen te stellen, is een onderdeel daarvan. Eerder zagen wij dat met de districtscommissarissen. Straks ook een ‘wijziging’ kiesstelsel? Moeten wij in een jubelstemming zijn?

WINIED:

..” een nieuw begin of liever gezegd, een hernieuwde poging van president Bouterse een productief ministersteam samen te stellen . Zes of zeven ministers krijgen de kans om het vrij besmet blazoen van de president op te poetsen en iets van het land te maken. Tot ze met ministerieel geklungel en vriendjespolitiek op de poepspieren van de president werken en de man ze over een jaar en nog wat maanden de laan uitstuurt. In deze laatste fase van het kabinet Bouterse- II mag niks fout gaan, anders verliest de NDP de verkiezingen in ‘moon walkstijl’! Bouterse kennende, maakt het hem niks uit of hij tussen nu en mei 2020 nog meer ministers moet verwisselen. Het gaat om de knikkers en het prerogatief dat hij als COACH heeft om spelers te wisselen. Met de negatieve dingen die over enkele kandidaat-ministers de ronde doen, houd ik mijn hart vast voor het optreden van nieuwespelers. Wij zullen pas later horen wat de nieuwe bewindslieden HOPEN te realiseren of ervan te bakken. Als de middelen beperkt blijven ,zoals hun voorgangers dat hebben ervaren, zal het beeld niet anders zijn. A SREFI POEPE ,TRA FREYFREY….

Juist daarom vraag ik mij af wat de criteria zijn om ministers te vervangen, dus op basis waarvan een minister is of wordt bedankt….”; aldus WINIED in DWT , editie 4 -4 -2018.

MINISTERIE VAN LVV: Algoe & Soerdjan.

De voorzitter van de SPBA ( Sur.Padieboeren Associatie) Harrynannen Oemraw zegt:..” de SPBA verwelkomt LVV minister Lekhram Soerdjan.

Hij woont in het rijstdistrict en de rijstboeren zetten nu hun HOOP op Soerdjan. Maar…zegt Oemraw , Soerdjan zal bergen werk moeten verzetten om vooral de rijstsector weer op rails te krijgen. Het gaat niet goed met de sector. Veel problemen met de waterhuishouding. De Wakay-pompen hebben nooit optimaal gefunctioneerd wegens defecte onderdelen en het niet op tijd aanleveren van brandstof. Primaire afvoerkanalen zijn heel vaak verstopt. Een deel van de boeren heeft niet kunnen planten dit seizoen. Ex -minister Algoe had nooit een luisterend oor voor de problemen van de rijstsector…” ; aldus Harrynannan Oemraw – voorzitter van SPBA in DBS, editie 4-4-2018.

Wat is het verschil tussen Algoe en Soerdjan?

Beide heren hebben een master opleiding in de agrarische sector.

Beide heren hebben hun roots in het rijstdistrict Nickerie en hebben op het ministerie van LVV jaren ervaring opgedaan in bestuur , ontwikkeling , beleid en agrarische productie. Meer in het bijzonder de rijstsector. Algoe is, samen met ex-minister Winston Lackin en echtgenote, ook super expert in cassaveproductie en export. En toch heeft Algoe gefaald en moest hij als minister het veld ruimen.

Wat kunnen wij van Soerdjan verwachten?

Soerdjan is vanaf de jaren ’90 verbonden aan de rijstsector via Adron Nickerie. Hij was zelfs directeur bij Adron-Nickerie tussen 2009 en 2011.

NDP Nickerie heeft destijds een ‘amoureus-schandaal’ tegen Soerdjan in de publiciteit gebracht. Soerdjan werd door de NDP de laan uitgestuurd en een zekere Johnny —- NDP-geldschieter Johnny ,belader, distributeur van Staatsolie olietrucks en pompstationhouder – is directeur van Adron geworden. Adron is een productiebedrijf van zaaizaad voor de rijstproductie. Het grootste deel van ons zaaizaad komt nu uit buurland Guyana . De productie van Adron is niet meer van betekenis.

Wie is Lekram Soerdjan?

Soerdjan was in het jaar 2000 als DNA-kandidaat geplaatst op de lijst van de politieke partij HPP-Nickerie van wijlen partijleider Harry Kisoensingh.

Niet gekozen. In 2005 werd Soerdjan geplaatst als DNA-kandidaat nummer 3 op de lijst van UPS-Nickerie (oud-HPP- partijleider Henri Ori) en DOE : de jonge progressieven . Wederom niet gekozen.

In 2010 is Soerdjan overgelopen naar de VHP en werd Soerdjan door VHP Nickerie geplaatst als LIJSTTREKKER op DNA -kandidatenlijst Nickerie. NU wel gekozen als VHP-DNA-lid en wel periode 2010- 2015.Tevens hoofdbestuurslid van de VHP.

Op 4 april 2018 is Lekhram Soerdjan door president Bouterse beëdigd als NDP-minister van LVV. Soerdjan is dus vanaf nu zeer actief lid van de NDP geworden en hij moet , samen met Rashied Doekhie en oliemagnaat Johnny Mahespalsingh , zordragen voor een klinkende overwinning van de NDP in het district Nickerie. In het district Wanica zal Mr. Drs. Sharmila Mansaram-Kalidien de scepter van de NDP zwaaien en de VHP –stemmen moeten ronselen. In Paramaribo zal de brahmaan Keshopersad met zijn Sanatan Dharm Mandirs de VHP ‘sanatan’ stemmen voor de NDP moeten kapen. De verkiezingskoorts is begonnen. Voelt u de rilling van ‘high temperature’?

LEENDERT DOERGA.