‘Seniorenburgers verdienen beter bestaan’

De seniorenburgers verdienen volgens de voorzitter van DA’91, Angelic Alihusain- del Castillho, een veel beter bestaan dan dat wat zij momenteel leiden door de financiële crisis in het land. Zij geeft aan, dat het niet zo moet zijn dat ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, verplicht zijn om door te werken, omdat zij geen andere keus hebben om te voorzien in hun dagelijkse behoeften. De voorzitter van DA’91geeft aan, dat langer werken een keus moet zijn om bijvoorbeeld een wereldreis te maken. Ook de medische zorg voor deze groep moet volgens haar goed geregeld zijn. Alihusain-del Castillho is ook van mening, dat het niet zo kan zijn dat seniorenburgers die hun hele leven lang gewerkt hebben voor de opbouw van ons land, verplicht afhankelijk zijn van hun kinderen. Zij geeft aan dat gepensioneerden juist na hun pensioen, rustig moeten kunnen zitten en over hun ervaringen vertellen en niet dat zij in de avonduren genoodzaakt zijn bewakingswerk te verrichten. Zij merkt op dat de meeste seniorenburgers die in tehuizen wonen, nauwelijks wat overhouden van hun pensioen en aov.

Alihusain-del Castillho heeft gisteren haar 51ste geboortedag gevierd in bejaardentehuis Kibri Mi. Zij heeft samen met de inwoners van het tehuis geluncht. De DA’ 91- voorzitter merkt op dat een lunch misschien klinkt als een kleinigheid, maar legt uit dat een lunch betekent, dat het tehuis die dag gevrijwaard is van kosten voor voeding. Vorig jaar heeft zij haar jaardag met de kinderen van Maria Hoeve gevierd te Lelydorp. Alihusain- del Castillho merkt op dat de sociale instellingen het bijzonder moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden. Zij voert aan dat met de inkorting van de subsidie, heel veel bejaardentehuizen en kindertehuizen in financiële problemen zijn gekomen, buiten hun schuld om.

Alihusain-del Castillho geeft aan dat veel tehuizen afhankelijk zijn geworden van donateurs, waaronder het bedrijfsleven en individuele mensen. Echter is het volgens haar zo, dat het slechte beleid dat door de regering wordt gevoerd, zijn tol eist van een ieder in de samenleving, waardoor ook bedrijven er individuen niet in staat zijn om optimaal te donoren, door de financiële situatie is het hele economisch systeem van organisaties vast komen te zitten.

-door Johannes Damodar Patak-