Pre-electorale combinaties zorgen voor oneerlijke concurrentie

Hoewel de wijziging van het kiesstelsel volgens bestuurskundige August Boldewijn, niet voor veel verandering zal zorgen, staat hij er positief tegenover. De pre-electorale samenwerking tussen politieke partijen die in het huidige kiesstelsel geoorloofd is, zorgt volgens Boldewijn voor oneerlijke partijconcurrentie. Het verbieden van een dergelijke samenwerking, zal partijen volgen hem gelijke kansen bieden de verkiezingen te winnen, terwijl partijen ook gedwongen worden een eigen beleid voor te houden aan het volk.

“Als men bij de wijziging van het kiesstelsel pre-electorale samenwerkingen wil verbieden, dan moet duidelijk worden aangegeven waarom dat niet kan. Elke verkiezing is een concurrentiestrijd, waarbij het volk de markt is”, zegt Boldewijn. Hij kan zich voorstellen dat partijen die zelfstandig de verkiezingen instappen, dergelijke samenwerking zien als een oneerlijke concurrentie,  omdat partijen daardoor meer stemmen krijgen. Stemmen die zij misschien niet hadden gekregen als zij niet met een dominante partij een samenwerking waren aangegaan.

Een ander aspect dat een rol speelt bij het verbieden van een pre-electorale samenwerking, is dat elke politieke partij dan genoodzaakt is een eigen beleid op te stellen en dat voor te houden aan het volk. “Meestal worden partijen opgericht om samen te werken, zonder een eigen ideologie te hebben”, haalt Boldewijn aan. Hierdoor weet de kiezer niet precies wat het beleid is van een bepaalde partij, doordat partijen zich scharen achter de ideologie van de andere partij. Echter kunnen deze samenwerkingen niet verboden worden, omdat Suriname een multi-partijsysteem heeft. Als de verschillende partijen in de minderheid zijn, zal de samenwerking noodzakelijk zijn.

President Desiré Bouterse heeft in de laatste week van maart voorstellen ontvangen van Jules Wijdenbosch, voorzitter van de presidentiële Commissie Evaluatie Kies-stelsel, over de aanpassing van het kiesstelsel. Hoewel Boldewijn er niet negatief tegenover staat, ziet hij de wijziging niet komen voor de komende verkiezingen. Voor het wijzigen van het kiesstelsel, is twee derde meerderheid nodig en Boldewijn ziet dat nog niet gebeuren, omdat veel partijen nog gericht zijn op een pre-electorale samenwerking. “Voorts moeten de voorstellen nog besproken worden met andere politieke partijen, deskundigen en het parlement. Dit zal een tijdje duren”, aldus Boldewijn.

-door Priscilla Kia-