Padieproducenten voorzichtig optimistisch:

‘Nieuwe LVV-minister moet redden wat er te redden valt’

“Wij zijn bevrijd van het Algoe-tijdperk”, zo reageert Radjoe Bhikharie, voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP), in een gesprek met De West over de benoeming van Lekhram Soerdjan tot de nieuwe minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Hoewel de papierproducenten blij zijn met de benoeming van Soerdjan, zijn zij voorzichtig optimistisch, omdat er bijna geen tijd meer is. Volgens Bhikharie moet de nieuwe minister zien te redden wat er nog te redden valt.

In tegenstelling tot de voormalige minister Soeresh Algoe, die zich volgens Bhikharie vooral bezighield met de ‘grote boys’ binnen de rijstsector, is Soerdjan die een tijd leiding heeft gegeven aan Adron, bekend met de problemen van de boeren.

De padieproducenten kennen hem heel goed en zijn ervan overtuigd dat hij kennis van zaken heeft. Hoewel zij hem alle ruimte zullen geven om zijn werk te doen, twijfelen zij in hoeverre hij in staat zal zijn om beleid te maken.

“Ongeveer zes maanden zullen worden uitgetrokken voor verkiezingscampagnes. De regering zal nog maar ongeveer anderhalf jaar aanzitten. Het is een korte periode om alle zaken op orde te krijgen. Wij verwachten dus niet veel en hopen alleen dat de nieuwe minister kan redden wat er nog te redden valt”, zegt Bhikharie. Volgens hem moest Soerdjan eerder aangesteld worden tot minister.

Ondanks de korte periode willen de padieboeren twee belangrijke zaken gerealiseerd zien. Ten eerste moet een productschap opgericht worden. Dit is een forum waarin alle actoren binnen de rijstsector bij elkaar komen voor overleg. Binnen dit forum zullen er op basis van documentatie beslissingen genomen worden ten aanzien van de opkoopprijs van padie en alle andere zaken rond de rijstsector. Volgens Bhikharie zullen vooral de kleine boeren veel geholpen worden als dit forum komt.

Een tweede probleem waarvoor een oplossing gezocht moet worden, is het waterprobleem tijdens de inzaaiperiode. Volgens Bhikharie zijn er veel meer problemen die opgelost moeten worden, maar binnen zo een korte tijd kan niet alles gedaan worden.

-door Priscilla Kia-