Lilian Ferrier: ‘Basisonderwijs krijgt prioriteit’

“Het gaat niet goed met onze kinderen en daar moeten we met ons allen wat aan doen. We beginnen bij de basis, het jonge kind, vandaar dat het basisonderwijs prioriteit krijgt”, aldus de nieuwe minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWT&C), Lilian Ferrier. Robert Peneux heeft vandaag officieel zijn werkzaamheden overgedragen aan de nieuwe onderwijsminister. Ferrier sprak over het lage percentage aan geslaagden en zei dat daar zeker verandering in zal komen. Kinderen in bepaalde gebieden die weinig gestimuleerd worden, zullen meer aandacht krijgen. De onderwijsminister benadrukte dat er een verschuiving zal plaatsvinden en zei dat zij zich zal richten op de uitkomst: inspanningen moeten ook resultaten opleveren. Ferrier voert aan dat mensen zoveel werk verzetten en toch na tien maanden niets hebben kunnen veranderden. Tijdens haar zittingsperiode zal hier ook verandering in worden gebracht. Aan haar team vraagt de minister om zijn/haar eigen verantwoordelijkheid nu al kritischer te vormen. “We gaan regelmatiger met elkaar overleggen. Zodat ik het in een vroeg stadium weet als er wat mis gaat. Het is een gigantisch ministerie.

Daarom gaan we per sectie bekijken wat de stand van zaken is. Ik ben een ander persoon, dus de boot zal nu anders varen”, aldus Ferrier.

Peneux zei zeer bemoedigend tegen zijn opvolger: “Mama Bon zal ons onderwijs leiden naar grotere hoogtes. Gran tangi dat u dit schip wilt leiden. Ingeval u in de toekomst advies nodig heeft, ben ik bereid te helpen met de 23 jaar ervaring die ik heb in deze sector.” De ex-minister noemt deze functie een grote verantwoordelijkheid. Volgens Peneux moet de kwaliteit van het onderwijs bewaakt worden en moeten alle facetten ervan door het ministerie worden bekeken. Dit betekent dat de nieuwe minister 1x 24 uur aanspreekbaar moet zijn voor land en volk. De ex-minister gaf aan dat er in de afgelopen periode een job is geklaard die niet eenvoudig is geweest. “We hebben stand kunnen houden tegen de vele invloeden van buiten, maar uiteindelijk hebben we met het weinige aan financiële middelen ervoor kunnen zorgen dat er vorderingen zijn gemaakt.”

Zo noemt Penuex het primair, secundair en tertiair onderwijs dat reeds af is. Ook het probleem op de medische faculteit is aangepakt, waardoor de bachelor afgestudeerden nu terecht een doctorale titel kunnen krijgen. Ook zijn er nu alternatieve opleidingen die jongeren meer mogelijkheden bieden. Peneux spreekt verder de hoop uit dat de grote droom van het ministerie, een nieuw ministeriegebouw, in vervulling komt, want het huidige gebouw voldoet niet meer. Hoewel er heel wat werk verzet is in de afgelopen periode, zegt Peneux dat is er nog veel werk verricht moet worden.

-door Kimberley Fräser-