Nieuwe ministers krijgen geen makkelijke taak

President Desiré Bouterse heeft vandaag de nieuwe ministers beëdigd. Hij deelde de nieuwe ministers mee dat het geen gemakkelijk taak zal zijn, maar zei  dat hij alle vertrouwen in ze heeft.  De nieuwe ministers zijn: Stephen Tsang, minister van Handel, Industrie & Toerisme, Lekhram Soerdjan, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Lillian Ferrier, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Stuart Getrouw, minister van Justitie en Politie, Nalinie Gopal, minister van Sport- en Jeugdzaken.

Nadat de geestelijke leiders waren voorgegaan in gebed, werd de eed/ belofte door de president afgenomen. Kandidaat- minister Antoine Elias voor het ministerie van Volksgezondheid, zal op een ander moment worden beëindigd, omdat hij in het buitenland is. Patrick Pengel, voormalige minister van Volksgezondheid, zal de scepter op het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie gaan zwaaien.

Bouterse bedankte de gewezen ministers voor hun inzet en durf om in een tijd van crisis met beperkte middelen de uitdagingen aan te gaan. Bouterse verdedigde de zoveelste reshuffeling door te stellen dat de herschikking van zijn kabinet te maken heeft met het werven van deskundigen en het samenwerken van ouderen met hun kennis en ervaring en jongeren met hun creativiteit en kennis van nieuwe hedendaagse ontwikkelingen.

De president merkte op, dat sinds de onafhankelijkheid van ons land, het geen enkele regering is gelukt om de economie te diversifiëren.

Nu er een crisis heerst in ons land, is dat volgens hem een kans om dit te doen. Hij gaf aan dat de bevolking, ondanks de lichte groei die wij vorig jaar gehad hebben van onze economie, nog niets daarvan merkt, vooral niet op het gebied van de prijzen in de winkels. Hij erkende ook dat het nog niet is gelukt om de koers op zo een niveau te krijgen dat die ondernemersvriendelijk is. Het staatshoofd gaf aan dat de mijnbouwsector de komende periode veelbelovend is, alsook de agrarische en ICT-sector.

In vergelijking tot andere landen die een soortgelijke crisis doorstaan, gaf Bouterse aan dat hij tevreden terugblikt op de vele goede zaken van zijn regering.

Zo haalde hij aan dat het de regering is gelukt om de salarissen en vakantiegelden van de ruim 50.000 ambtenaren maandelijks uit te betalen. Ook de achterstallige betalingen aan personen die diensten hebben verricht voor de overheid, worden volgens hem ingelopen. Hij somde verder op het drinkwaterproject, zonnepanelenproject, aanleg en verbetering van infrastructuur in de stad, districten en het binnenland, waaronder de bouw van bruggen in samenwerking met lokale ondernemers en de bouw van volkswoningen. Hij benadrukte dat de toekomst er hoopgevend uit ziet en met behulp van nationale en internationale investeerders er gewerkt zal worden aan de diversificatie van de economie.

door Johannes Damodar Patak