DEPLORABEL

Het gebouw aan de F.H.R. Lim A Postraat waarin de rechter-commissaris in strafzaken kantoor houdt, gaat zienderogen achteruit. Hier moet naar onze mening snel ingegrepen worden. Het is bekend dat de overheid slecht bij kas is, maar zeker in dit geval mag het niet zover komen dat ook dit historisch pand ontruimd dient te worden, omdat hem betreden gevaar voor rechters, arrestanten en hun bewakers kan opleveren.