WEINIG WERK VERRICHT

Dat de regering beslissingen neemt in alle haast, is duidelijk gebleken in de afgelopen periode. Deze beslissingen hebben daardoor veelal niet de gewenste resultaten opgeleverd. Enkele maanden geleden heeft de regering na een paar jaar erover te hebben gepraat, eindelijk het traject uitgezet voor de bromfietscertificering. Een goede zaak, gezien er elk jaar veel bromfietsers betrokken zijn bij verkeersongelukken. Helaas is de overheid voor wat de voorlichting over de certificering betreft, in gebreke gebleven. De bromfietscertificering houdt in dat binnen drie jaar tijd alle bromfietsbestuurders vanaf zestien jaar een bromfietscertificaat moeten hebben. Hoewel men er al een tijdje mee bezig is geweest, is de voorlichting naar de doelgroep te laat begonnen. De registratie voor bromfietsbestuurders is afgelopen 15 maart van start gegaan, tot 24 maart hadden maar 18 mensen zich geregistreerd. De opkomst is veel te weinig er zijn namelijk 118.000 bromfietsbestuurders geregistreerd bij de Verkeerstechnische dienst. In de periode waarin de gesprekken gaande waren of er daadwerkelijk een bromfietscertificering nodig was, is er duidelijk weinig werk gedaan om dit goed voor te bereiden. Tot nu toe is er maar één instantie waar men terecht kan om informatie in te winnen, terwijl dit proces lang voor de registratie al van start zou moeten zijn gegaan. De informatie zou niet alleen via de politie verspreidt moeten worden, diverse andere instanties zouden erbij betrokken moeten worden. Gezien jongeren vanaf 16 jaar al een bromfiets mogen besturen, zou de regering de mogelijkheden moeten hebben bekeken om reeds voor de registratie de scholen en diverse rijscholen van de nodige informatie te voorzien. Dat weinig mensen zich tot nu toe hebben geregistreerd voor het theorie-examen dat afgelegd moet worden, ligt niet aan het ontbreken van interesse, maar aan het feit dat de informatiestroom niet op tijd is begonnen en te summier is. De informatiestroom zou van diverse kanten uit moeten gaan naar de gemeenschap, dan is de kans groter dat de registratie vlotter zal verlopen.