NIEUWE GROEP MARIONETTEN

De president die grondwettelijk de persoon is die ministers ontslaat en benoemt, heeft wederom besloten verregaande mutaties in zijn regering te plegen. Vanaf zijn eerste regering in 2010 aantrad, hebben al 25 bewindslieden eraan moeten geloven en werden vervangen, omdat het staatshoofd hun verrichtingen niet naar wens vond. Door de voorgaande vervangingen van ministers zou het beleid beter uit de verf hebben moeten komen , hetgeen tot veler teleurstelling niet is gelukt. In de ruim 7 jaar dat Bouterse met zijn NDP aan de macht is, hebben wij slechts stilstand en zelfs achteruitgang van de economie kunnen registreren. De regering heeft al zeker drie jaar te maken met ernstige financiële tekorten die alsmaar oplopen en ziet maar nauwelijks kans de tekorten onder controle te krijgen, laat staan weg te werken. De ministers die vanaf 2010 aantraden, vatten hun taak toentertijd met veel enthousiasme aan, maar geraakte al heel snel gedesillusioneerd, omdat het hun snel duidelijk werd dat het beleid niet in de Raad van Ministers en op hun departement werd uitgestippeld, maar vanuit de burelen van het Kabinet van de President. De president bijgestaan door zijn fossiele adviseurs, bepaalden reeds in het vroegste stadium van de regering Bouterse I, wat er voor beleid moest worden gemaakt. Ministers onder Bouterse CS, zijn al vanaf de militaire periode onder leiding van dezelfde Bouterse, altijd marionetten geweest en gebleven. Bouterse is nimmer een man geweest met een democratische inslag en denkvermogen. Het huidige staatshoofd heeft altijd een dominante positie ingenomen en welke minister zijn eigen weg durfde opgaan, werd al heel gauw aan de kant gezet en dat is in de afgelopen decennia wanneer de NDP aan de macht was, nimmer veranderd. Ook de ministers die zeer binnenkort de eed afleggen en aangesteld worden om zogenaamd het land te dienen zullen nauwelijks iets in de melk te brokkelen hebben. De directieven zullen uit het Presidentieel Paleis en het Kabinet van Bouterse blijven komen. We memoreren slechts een geval kort na de militaire staatsgreep van 1980, toen Bouterse in oktober van datzelfde jaar zijn verjaardag groots wenste te vieren in de Memre Buku Kazerne. Voor dat feest verlangde Bouterse duizenden Surinaamse guldens van Financiën. De minister, op dat moment aan de Tamarindelaan, maakte de jonge dictator duidelijk, dat het vrijmaken van een dergelijk bedrag voor een feest in strijd was met de comptabele regels die binnen de overheid gelden. De man werd toen meegedeeld dat hij zijn bureau gelijk kon opruimen, hetgeen hij dan ook spoorslags deed. En hierna volgden er nog velen die werden opgedonderd, omdat ze niet in het gareel konden of wisten te lopen. En in de bijna 38 jaar is Bouterse geen zier veranderd en dus ook geen democraat geworden. Wie niet naar de pijpen van Bouterse en zijn directe entourage bestaande uit bejaarde adviseurs, wenst te dansen moet opkrassen. Dat deze adviseurs er niet in geslaagd zijn de president op de juiste wijze van advies te voorzien, is duidelijk. Het zijn dezelfde gasten die van 1996 tot 2000 het voor het zeggen hadden in dit land en die er debet aan zijn geweest dat de macro-economie van het land aan gort lag, toen de tweede regering Venetiaan wederom aantrad om puin te ruimen. Dat Bouterse tot op heden niet heeft ingezien dat hij omringd is door de verkeerde lieden die in veel opzicht daar voor de eigen zak zitten, weet Joost. Er komen dus weer nieuwe ministers en die krijgen nu de kans om tot de verkiezingen van 2020 het beter te doen. Wij durven nu reeds te stellen, dat ministers die een ambt aanvaarden met de kennis dat ze zullen moeten werken zonder randvoorwaarden en groot gebrek aan geld , geen tastbaar resultaat zullen kunnen neerzetten. Ze zullen bovendien moeten aandienen als marionet van de president en zijn vertrouwelingen. Bepaald geen benijdenswaardige functie die je na enige tijd vernedering kan opleveren.