IN ALLE GELEDEREN CORRUPTIE

De corruptie in ons land is doorgedrongen tot alle gelederen in de samenleving. Hoewel er door diverse organisaties en parlementariƫrs aan de bel wordt getrokken, komt er weinig terecht van de Anticorruptiewet die reeds is aangenomen, maar nog niet van kracht is. Niet alleen topfunctionarissen binnen de regering maken zich schuldig aan corruptie, ook de kleine ambtenaar probeert zichzelf van alle kanten te bevoordelen en probeert zaken gedaan te krijgen vanwege de functie die hij bekleedt. Zo bleek onlangs dat een politie-inspecteur die betrokken was, bij een aanhouding van iemand die drugs in zijn bezit had, deze gedaan drugs te hebben verwisseld met nepdrugs. Blijkbaar heeft deze inspecteur dat gedaan om er zelf voordeel uit te halen. Het is duidelijk dat een verandering noodzakelijk is, niet alleen op het gebied van beleidmakers, maar over de hele linie moet er verandering komen. De groep die zich probeert te verrijken door functie of contacten te misbruiken, wordt met de dag groter. Ook op dit vlak laat de regering na zaken aan te pakken. Deze inspecteur wordt vervolgd, maar hoeveel anderen zijn er niet die de dans ontspringen of wiens corruptief gedrag in de doofpot wordt gestopt. Dezelfde regering die maatregelen moet treffen tegen eenieder die zich schuldig maakt aan corruptie, is dezelfde regering die de hoge pieten ervandoor laat gaan met bijvoorbeeld zaken die de staat toebehoren en de kleine jongens die zich schuldig maken hieraan, vervolgt. Maar er is meer dan alleen vervolging nodig om corruptie in te dammen, een mentaliteitsombuiging is van fundamenteel belang. Het hoog houden van etnische normen en waarden moet prioriteit krijgen op scholen, in bedrijven, in de assemblee, kortom in de samenleving.