HOE LANG NOG?

Hoe lang moeten wij dit land nog te schande zetten door monumentale gebouwen in onze hoofdstad en daarbuiten te laten verkommeren, totdat er niet veel meer over is dan een ruïne. Toeristen leggen al deze beelden van hevig verval onder overheidspanden dagelijks vast. Als gids van toeristen kan je je alleen maar dood schamen voor deze opvallende achteruitgang. Tot nog toe heeft deze NDP-overheid bijvoorbeeld geen kans gezien, het oude KKF-gebouw aan de Mr.Dr.J.C. de Mirandastraat voor verdere en totale vernietiging te behoeden. Dat kon ze zeker doen door het dak te repareren en zo te voorkomen dat er nog meer waterschade optreedt. Op de boven afgedrukte foto het gebouw aan de Henck Arronstraat waar voorheen de minister van Justitie en Politie kantoor hield.