ALLEEN BELOFTES

Het personeel van Huize Ashiana is wederom in actie. De laatste actie was op 6 februari opgeschort nadat de bond is opgeroepen door de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim, voor een gesprek. Hij verzekerde de bond eraan dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, constant bezig is met het probleem en haast achter de oplossing zal zetten. Dit is wat het personeel altijd te horen krijgt. Het personeel strijdt al zeven jaar voor lotsverbetering. De verhoogde toelages zouden in januari worden uitbetaald, maar bleven uit. Hoewel er afspraken waren gemaakt met de overheid, zijn deze niet nagekomen, wat geresulteerd heeft in een nieuwe actie. Heel wat zaken die beloofd waren door de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) onder leiding van Ronald Hooghart, zijn tot op de dag van vandaag niet gerealiseerd. Het personeel is voornamelijk ontevreden over het uitblijven van de toelages en de herwaardering. Vooral in deze tijd waarin economisch herstel uitblijft, is het belangrijk dat het personeel de herwaardering ontvangt. Echter blijkt dat er geen geld is en wordt het personeel aan het lijntje gehouden. Dit werkt niet alleen stagnerend voor het personeel, maar ook voor de directie die door de acties met de handen in het haar zit. Doordat het personeel niet werkt, moet de directie een beroep doen op de vrijwilligers om het werk te doen. De seniorenburgers worden de dupe, omdat zij moeten wachten op de vrijwilligers. Voornamelijk het personeel van de afdeling verpleging en verzorging werkt niet. En juist de bewoners van deze afdeling hebben extra zorg nodig. Het personeel is weer in actie en het is nog niet duidelijk wanneer de acties opgeschort zullen worden. Wij hopen dat de overheid zo snel mogelijk een oplossing vindt voor het probleem en dat het niet blijft bij beloftes die niet worden nagekomen.