NU OF NOOIT

Het toenemend aantal criminele handelingen dat door de jongeren gepleegd worden, baart vooral de ouderen zorgen. Crimineel gedrag blijft niet alleen beperkt tot vroege schoolverlaters. Zo hebben scholen, steeds vaker te maken met scholieren die met scherpe voorwerpen de school bezoeken. Korte tijd geleden verschenen berichten in de media dat scholieren naar politiebureaus werden gebracht vanwege vechtpartijen. De vechtpartijen gebeuren meestal met scherpe voorwerpen. Behalve de vechtpartijen, is het ook zo dat scholieren kans zien drugs te verkopen op school, gangs te vormen en diefstallen te plegen. Het crimineel gedrag onder jongeren moet voortvarend worden aangepakt. Onlangs hebben het Korps Politie Suriname (KPS) en de ministeries van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur en Sport- en Jeugdzaken een bijeenkomst hierover gehad. Duidelijk was dat scholieren vaker scherpe of steekvoorwerpen bij zich hebben. Tijdens de bijeenkomst zijn oplossingsmodellen voor dit probleem aangedragen. Een van de eerste stappen is dat de controle op de scholen zal worden geïntensiveerd, terwijl in het schoolreglement zal worden opgenomen dat het verboden is om met wapens of sherpe voorwerpen, op school te komen. Hoewel wij niet met zekerheid kunnen zeggen dat een verbod op het meenemen van scherpe voorwerpen naar school in alle reglementen staat, kunnen wij zeggen dat er wel scholen zijn, waar dit duidelijk is verboden. Echter zien wij dat leerlingen toch de voorwerpen meenemen en anderen daarmee verwonden. De schoolleiding zou in samenspraak met het ministerie van Onderwijs, kunnen besluiten dat leerlingen die deze regel overtreden, bijvoorbeeld geschorst worden. Behalve de school, moeten ook de ouders/verzorgers hun verantwoordelijkheid nemen, vooral in deze tijd waarin ouders vaak meerdere banen hebben, ween veel ouders niet wat hun kinderen doen na schooltijd en wie de vrienden van hun kinderen zijn.

 

WAKKER