Kensenhuis ontkent ontbrekende rapportage na dienstreizen

In eerdere berichtgeving in de media zou het idee gewekt zijn dat niet alle parlementariërs een verslag indienen bij het parlement nadat zij van een dienstreis gemaakt hebben. Patrick Kensenhuis, NDP-parlementariër, zegt dat dit niet op waarheid berust. Hij haalt aan dat elke parlementaire delegatie die op een dienstreis gaat, verplicht is daarna verslag te doen. Hij wijst erop dat het deel uitmaakt van de procedure.

Kensenhuis geeft te kennen dat alvorens een delegatie naar het buitenland gaat, zij ook de nodige voorbereidingen moet treffen.

De standaardprocedure houdt in dat leden van de delegatie, voornamelijk de delegatieleider, voor vertrek in De Nationale Assemblee (DNA) bekend moet maken wat de delegatie in het buitenland gaat doen; wat het belang is van de dienstreis en wat de verwachte resultaten zijn. Kensenhuis haalt de dienstreis van afgelopen november-december aan, waaraan hij deel nam. Hij zegt dat hij bij terugkomst, verslag heeft gedaan tijdens een huishoudelijke vergadering in januari.

Ook wijst hij erop dat het niet specifiek gaat om coalitieleden, want een delegatie voor een dienstreis wordt samengesteld door leden van de coalitie en de oppositie. Gezien Kensenhuis al enkele keren op dienstreis is gegaan, haalt hij aan dat hij nog nooit heeft meegemaakt dat een delegatie geen verslag daarvan heeft gedaan in het parlement.

Verder wil het assembleelid duidelijk maken dat hoewel het parlement een aantal uitnodigingen krijgt voor dienstreizen, er niet op alle uitnodigingen wordt ingegaan. Volgens Kensenhuis wordt er naar het belang van zo een dienstreis gekeken en de voordelen die er zijn voor Suriname, alvorens er een besluit wordt genomen. Kensenhuis zegt dat vanwege de precaire situatie in het land, de delegatie zo marginaal mogelijk samengesteld wordt. “Voor grote conferenties moeten we soms met negen leden gaan, toch wordt het besluit genomen om liever drie leden ernaar toe te sturen vanwege het beschikbare budget”, aldus Kensenhuis.

-door Richelle Mac-Nack-