Achterhaalde toeslag nekt Waarborgfonds

Klachten hebben de redactie bereikt dat goedgekeurde aanvragen bij het Waarborgfonds Motorverkeer niet uitbetaald kunnen worden, omdat de financiële middelen van het fonds niet toereikend zijn. Het Waarborgfonds zegt in gesprek met De West, dat er inderdaad goedgekeurde aanvragen zijn die niet uitbetaald kunnen worden, maar zegt ook dat er nog een andere vorm van achterstand is. Een functionaris van het fonds legt uit dat er personen zijn die in december een aanvraag hebben ingediend en al in januari verwachten dat zij over het geld kunnen beschikken. Maar er is een procedure die gevolgd moet worden, zo moet het dossier eerst door een commissie worden beoordeeld, alvorens een aanvraag wordt goedgekeurd. Het Waarborgfonds Motorverkeer is opgericht met als doel om benadeelden in een aanrijding te vergoeden waarbij het voertuig van de veroorzaker van de aanrijding niet is verzekerd, wanneer de verzekeraar bij wie het voertuig verzekerd is failliet is verklaard, wanneer niet duidelijk kan worden gesteld wie de veroorzaker is en wanneer het voertuig gestolen is.

Het fonds vergaart zijn financiële middelen door tussenkomt van de verzekeringsmaatschappijen die bij elke autoverzekering een toeslag van SRD 4 per voertuig inhouden en storten voor het fonds.

Voor de bromfietsers geldt een bedrag van SRD 1. Het fonds krijgt geen subsidie van de overheid, motorrijbestuurders voorzien het fonds zelf van financiële middelen. Terwijl de premies van autoverzekeringen met ongeveer 100 procent verhoogd zijn, ontvangt het Waarborgfonds nog steeds SRD 4 per voertuig om SRD 1 per bromfiets. De functionaris zegt dat indien er een toeslag in percentage zou worden gehanteerd, bij elke premieverhoging ook de toeslag van het fonds zou toenemen.

Een voorbeeld: bij een storting van SRD 20.000 door de verzekeringmaatschappijen, wordt gekeken hoe er zoveel mogelijk mensen vergoed kunnen worden. Zo wordt er gekozen om de kleine schadevergoedingen als eerst uit te betalen. Ook probeert het fonds zoveel mogelijk de oudere goedgekeurde aanvragen uit te betalen. Bij bromfietsen keert het fonds maximaal SRD 3.000 uit en bij voertuigen maximaal SRD 10.000. Indien de veroorzaker van de aanrijding bekend is, dan moet deze voor de kosten opdraaien. Het fonds schiet dan wel het bedrag voor. Echter moet het fonds zelf ook heel lang wachten op deze gelden en is er intussen een behoorlijk bedrag dat het fonds uitgekeerd heeft, maar dat de veroorzakers nog steeds niet hebben terugbetaald. Gezien de financiële situatie in het land, is ook het aantal aanvragen bij het fonds toegenomen. Volgens het Waarborgfonds is niet een ieder in staat om de dure autoverzekeringpremies te betalen, met als gevolg dat mensen in een auto rijden zonder verzekerd te zijn. Normaliter duurt het ongeveer drie weken nadat de aanvraag is goedgekeurd, dat de mensen over hun schadevergoeding kunnen beschikken. Intussen heeft het Waarborgfonds brieven geschreven naar het desbetreffende ministerie om aandacht voor het ontstane probleem te vragen. Echter heeft het fonds tot op heden geen reactie ontvangen vanuit het ministerie.

-door Johannes Damodar Patak-